« Back slovensko english

March, 2022

FURS v celoti upošteval predloge Novičnika za samozaposlene v kulturi

Novičnik za samozaposlene v kulturi si je eno leto prizadeval za to, da subvencionirani prispevki za socialno varnost pri samozaposlenih normirancih ne bi postali obdavčeni. Naše predloge je vodstvo Fursa sedaj upoštevalo v celoti.

V torek, 22. 3. 2022 je začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2Z, Uradni list RS št. 39/2022), ki v 5. členu izvzema subvencionirane (oproščene) prispevke za socialno varnost iz davčno priznanih prihodkov in odhodkov. S tem je vzpostavljena sistemska rešitev problema obdavčitve prispevkov pri samozaposlenih normirancih. K trajni sistemski rešitvi problema smo pozivali tudi pri Novičniku za samozaposlene v kulturi.

Za aktualni davčni obračun za leto 2021 pa je Furs določil začasno rešitev, ki je enaka kot lanska: subvencionirane prispevke se najprej prišteje k prihodkom, iz obdavčitve pa se jih izvzame z vpisom v točko 2. 6. Tako so nam pojasnili na Fursu.

To obliko začasne rešitve je Novičnik za samozaposlene v kulturi predlagal vodstu Fursa prvič lani za davčni obračun 2020 v prvem pismu vodstvu Fursa, ponovno pa še letos za davčni obračun 2021 v drugem pismu vodstvu Fursa, potem ko Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini konec lanskega leta v DZ ni bil dovolj podprt in je samozaposlenim normirancem pretila obdavčitev subvencioniranih prispevkov. Na to problematiko smo februarja letos opozorili tudi na seji državnega zbora. Več

Furs je upošteval naš predlog tudi za davčne obračune za naslednja leta, za kar smo predlagali dodanje št. 2.9 v davčni obračun za normirance. “V davčnem obračunu za leto 2022 (in naprej) pa je predvidena nova zaporedna št. 2.9 v davčnem obračunu, v kateri se bodo izvzemali oproščeni prispevki v skladu z novim tretjim odstavkom 56. člena ZDoh-2.”, so za Novičnik sporočili iz Fursa.

Obvestilo na strani Furs


Izvajanje spletne podpore KUD Trivia v letu 2022 pogramsko sofinanancira MOL.

Trivia Records Zapisi

  • Lately i am acquiring some finger dexterity again. The victims are some relatively newly developed instruments (turboguitars, turboflutes and cirkulinos). Here is a selection of cutouts from various live situations - mostly as parts of Cirkulacija 2 program - from 2020 onwards.
  • Celjska interdisciplinarna impro zasedba s projektnim imenom Umoblodnica v sestavi: Iva Tratnik, Andreja Džakušič, Keiko Miyazaki, Estela Žutić, Simon Macuh, Dalibor Bori Zupančič, Borut Peternelj – Amper-o-mat. Posnetek nastopa 20. maja 2021 Cirkulaciji 2 | podhod Ajdovščina.
  • Generative algorithmic composition excerpts based on realtime video data for Francisco Tomsich "ELEGIJA | ELEGY" video installation presented from 10th to 21st July 2020 at Cirkulacija 2 Ljubljana Slovenia. Elegija (Elegy) is a mournful song performed by ensemble of video installations, sculptures and sound installation – made specifically for Cirkulacija 2’s premises. The installation setup was totally site-specific – for the new space of Cirkulacija 2 in Ajdovščina subway.
  • Field recordings in air and water during the Cirkulacija 2 visit in Finland. The place of rest and contemplation was at Future Lake near Helsinki and the performance place was on Merikerho club/ ship in Helsinki harbor. Boštjan Leskovšek was using the underwater recordings as his instrument. Here it is as separate album.
  • A recording of Cirkulacija 2 (Stefan Doepner, Boštjan Leskovšek, Borut Savski) performance at Merikerho club Helsinki Finland on 20th October 2018. Visit was part of two-way exchange between Ljubljana and Helsinki (Cirkulacija 2 and Koelse = Association of experimental electronics – Kokeellisen Elektroniikan Seura)
  • V gosteh v C2 je bil John Duncan, eden temeljnih sodobnih radikalnih umetnikov zadnjih štirideset let. Z Duncanom smo v veliki dvorani Cirkulacije 2 v treh dneh pripravili kvadrofonsko situacijo v kateri smo se zvrstili vsi sodelujoči. Domači sodelujoči: Iva Tratnik, Stefan Doepner, Boštjan Leskovšek in Borut Savski.
  • Double-bill/ triple action. On the occasion of Mike Hentz' Mental Landscapes lecture at Cirkulacija 2 - a concert occurred: Javier Areal Vélez – Argentinian composer and guitar improviser claiming to be open to any kind of participation visited C2. He was joined by the two local strummers: Leskovšek and Savski.
  • Moške sodobne različice vokaliziranja so izven gostilne ali cerkve (formatiranih oblik pevskih zborov) redke. Na pobudo Košnika, ob neposrednem nedavnem vzoru Tomažinke, je nastala ideja za uporabo glasu kot izhodišče in elektroakustične prijeme kot berglo za tri zvočne raziskave.
  • Ob otvoritvi sezone Cirkulacija 2 | leto 2017/ letnik X - prigodni kulturno-umetniški program – impro session, dva ali trije. Mali synthi velikega Boštjana in otožni zvoki mandolin – Savski + Cirkulino ter Kristl.
  • Bogdana Herman in Borut Savski sva leta 2010 zasnovala projekt Novokomponiranih slovenskih ljudskih, kar je rodilo sedem javnih koncertov in zbirni cd album. V letu 2016 se je začel novi krog slovenskih novoljudskih. Delni rezultati so že dostopni ...