Ceprav danasnji/-a umetnik/-ica le tipaje isce pot v blodnjaku zivljenja in tehnologije mora biti sedaj, ko je druzba popolnoma izgubila socialno orientacijo, druzbeno aktiven/-a.  
                                                                                                                                                                             milena kosec
english                   
          objave   cv
               
              DEJAVNA nedejavnost         2016 in v preostanku let.
                                                                                                                                
                  ON HIATUS - rezidenca za umetnike na delovnem počitku, 1. okt. 2013 - 30. sept. 2014
                                                                                                     1. nov. 2014 - 31. okt. 2015
                        
               
http://www.residencyforartistsonhiatus.org/about.php
                                           
                 ANTI produkcija                                                                                                
                                           NEmaterialna produkcija  2006 - 20012                                          
                                           Darila  2008 - 2012
                                                                               

DRŽAVICA PTIČJESTRAŠILNA 
suverena, neodvisna, umetniška mikrodržava
                                            Nova zgodovinska doba 2000 - 2007
                                            Mitska doba 1992 - 2000                       
  Vila Katarina                                                                                                                             
NEinstitucionalna, NEstrokovna, NEprofitna galerija
                                          
SCCA internet portfolio  1988 - 1998                   
                                                                                                                                                                                                   
KRITIČNA  DRŽAVLJANKA       kariernasodobnaumetnica      profesionalnaumetnica       diletantka      galeristka     nematerialno@gmail.com