diletantka milena kosec   Državica Ptičjestrašilnazig
I english I deutch I začetek I KNJIZICE I NOVICEPriporočeno branje:
SVET JE TAK, KOT GA DOŽIVLJAŠ. ŽENSKI MOŽGANI
MOŠKI MOŽGANI.


Borut Savski: HIMNA verzija 0.0,
in originalni zvoki Državice Ptičjestašilne,
Bogdana Herman:
originalni glasovi.
Državica Ptičjestrašilna je bila ustanovljena 14. maja 1992 na zelenjavnem vrtu Vile Katarina, da bi ptičjim strašilom nudila potrebno socialno in ekonomsko varnost in dostojanstvo. Zunanja državna ureditev je kvadratna (špičasta, nevarna) in notranja je okrogla (mehka in prijazna). Meri 3 x 3 metre. Najvišji vrh je črna luknja. S spiralno pokrajino je povezana s kozmosom. Avtohtoni prebivalci so ptičja strašila: Ptičjestrašilke in Ptičjestrašilci. Ljudje imajo pravico do častnega državljanstva, ki ga dobijo avtomatično, če obiščejo Državico, oziroma se srečajo z njeno uradno pooblaščeno posvečenko Mileno Kosec. Pred zakonom imajo zagotovljene enake pravice in dolžnosti, kot jih imajo ptičja strašila. Biti morajo patrioti/-tke. Osnovni zakon: " Ptičjestrašilke in Ptičjestrašilci se lahko reproducirajo in oblačijo samo iz odpadkov in samo z odpadki". Državičini prazniki: Pomladni misterij rojstva, Ženski misteriji (zorenje), Jesensko pospravljanje - Misterij smrti in Moški misteriji (oploditev z novim).
ZGODOVINA: Ptičjestrašilna rasa je znana že iz začetkov kulture obdelovanja polj. Verjetno je indoevropskega izvora. Prvi pisni viri iz 3. stoletja so najdeni na Kitajskem.
Prvotno ustanovljena Državica Ptičjestrašilna je ležala v zahodnem delu prestolnice evropske države Slovenije, torej na trdnih tleh zemlje s šestimi stranmi neba: S, J, V, Z, zgoraj in spodaj.
KULTURA, RELIGIJA, ZNANJE so neločljiv, težko razumljiv konglomerat.
VOJAŠTVO IN POLICIJA sta Ptičjestrašilcem/-kam vrojena, zato nimajo niti vojske niti policije.
Prav tako nima ADMINISTRACIJE. Od leta 1994 so vsi postopki vodeni popolnma avtomatično in podatki hranjeni nedostopno.
GOSPODARSTVO: V storitvenih dejavnostih je dobro razvito statično strašenje na poljih in klopotanje v vinogradih. V industriji je še vedno najuspešnejša reprodukcija polivinil vrečk, jogurtovih lončkov in plastenk vseh vrst.
DENARNIŠTVO: osnovna enota = eno koruzno zrno = 1 KZ
500 KZ = en storž = 1 koruznik
10 koruznikov = ena sončnica
Evropski menjalni tečaj: ena koruzna konzerva = 239 SIT-ih = en evro,
na prostem trgu: en koruznik = en prešeren in ena sončnica = ena kobilca: 5K = 1S
PODZEMLJE obvladuje dinastija voluharjev. Ker so njihovi predniki s prostovoljnim delom zgradili podzemno železnico, so z Državičinim zakonom zaščiteni.
NEBO: S kraljestvom ptic ima Državica bilateralno pogodbo o nenapadanju. Po tej pogodbi imajo vse ptice (tudi ujede!) pravico kontrole in preleta zračnega prostora in izjemno pravico zasilnega pristanka.

VSE, KAR VERJAMEŠ, JE RES.


Kronika prvega stiriletja
Letopis prvega brezčasja

Potopis drugega obrata na spirali časa
ČAS v Državici je spirala na krogli.
Ni zivljenja in evolucije brez manipulacije, kot ni druzbe brez ideologije. 

14. februarja 2000, v času Moških misterijev, je bila Državica Ptičjestrašilna razpuščena, ukinjene so bile vse meje. Iz čvrste in urejene oblike se je spremenila v brezoblično in popolnoma nepredvidljivo tvorbo. Seveda je Državica še vedno povsem suvereno in neodvisno vseprisotna. Tega leta je bila njena uradno pooblaščena posvečenka Milena Kosec imenovana za profesionalno umetnico. V letu 2006 pa je postala karierna sodobna umetnica.
V letu 2007 se je razmahnil postopek dematerializacije (exodus iz sveta predmetov) Državice Ptičjestrašilne. Pojavile so se metastaze. Zvočno-svetlobno MetastazoA naseljuje Etno banda Državice Ptičjestrašilne v sestavi Bogdana Herman, Borut Savski, Stefan Doepner in Milena Kosec.
Po končani dematerializaciji v letu 2007 je uradno poblaščena posvečenka imenovana za neposredno vpleteno opazovalko.
Kreirala mk marca 2007, zadnja sprememba 2018.