Državica Ptičjestrašilna - KRONIKA
   
english  I  začetek Novice  
    


Državica Ptičjestrašilna
Vsebina našega časa

Želja in dolžnost biti zavedajoč/-a se ptičjestrašilnik/-ca:
Smeti so odpadki
in/ali
odpadki so smeti.

Državičina kronika

Delovni osnutek, dan v pokušino častnim državičinim državljankam in državljanom.
Navodila za uporabo: izreži užitne dele, jih dobro premešaj in prideni sveže nabrano domačo solato. Vse sestavine lepo razporedi na ogret razmnoževalnik. Kopiranje večkrat ponovi. Pusti stati dan ali dva, da se jed dobro uleži. Dodaj ščepec lastne soli in postrezi prijateljem in sebi. Zraven lahko ponudiš gorsko studenčnico s Krasa ali čistega vina z Dolenjske.
Kroniko je med dvema obratoma na spirali časa, v brezčasju, ko je Državica kompostirana, zapisala Milena Kosec tako, kot je dogodke sama doživljala in doživela.
P.S. Ne pozabi vreči ostankov na Državičin kompost.

Zelenjavni vrt
Vila Katarina,Rožna dolina
Ljubljana, Slovenija

KAZALO
0. Zahvala Be happy!
1. Uvod
2. Opomba Don’ be silly!
3. Prvo štiriletje
4. Pomladno praznovanje - Misterij rojstva Keep smiling!
5. Poletno praznovanje - Ženski misteriji
6. Jesensko pospravljanje - Misterij smrti Don’t worry!
7. Zimsko praznovanje - Moški misteriji
8. P.S. Be nice!
9. Priloge Look forward!ZAHVALA

Vsem ljudem, ki so aktivno sodelovali v Državičinih dogodkih prvega štiriletja, vsem artistom, ki so ji razsvetljevali pot in ji darovali svoja dela in vsem dragim častnim državljanom, ki so jo osmišljali, se iskreno zahvaljujem v Državičinem in svojem imenu.
Posebno hvaležnost želim izraziti gospodu Sorosu, Zavodu za odprto družbo - Slovenija (Open Society Institute - Slovenia), ki je s svojo filozofijo vzpodbujanja tisoč idej omogočil izid Državičine kronike.
Za Državico je njegovo dolarsko darilo dragoceno mednarodno priznanje.
Najtopleje se zahvaljujem Ptičestrašilnicam in Ptičjestrašilnikom, ki so mi z nazivom: "uradno pooblaščena posvečenka" izkazali veliko zaupanje in čast. Njim posvečam pričujoče delo.

Milena KosecUvod

Državica je nastala v izgubljenosti današnjega časprostora kot proces očiščevanja. Način njenega delovanja je naiven.
V prestopnem letu, ob burnih geopolitičnih spremembah v Evropi in drugod po svetu, so si čuvarji polj, imenovani ptičja strašila, zastavili vprašanje: "Država? Kaj je to?" Zaradi obsežnosti problema in v izogib neskladja med željami in realnimi možnostmi so se v svoji Državici Ptičjestrašilni odločila za državno ureditev, ki povzema naravno obliko njihove dežele (za boljše razumevanje glej obliko Slovenije). Bistven jim je har-moničen, so-časen, to-doben razvoj naravne oblike in državne ureditve. Kot nam je znano iz teorije geografije, je njena naravna oblika 3 m x 3 m velik kvadrat, ki je znotraj okrogel, z najvišjim vrhom Črna luknja. V prvem razvojnem obdobju je ostala državna ureditev ne-dotaknjena.
Državičina oblika v enem polu simbolizira željo po idealnem in plemenitem in v drugem polu nosi vso togost in obremenjenost podedovanih pravzorcev. Potrebno okretnost in prilagodljivost ji omogoča njena velikost.
Državica Ptičjestrašilna raziskuje praktični vpliv izkoriščanja naključja (to je življenja) v točno določenem, kvadratno - okroglem prostoru spiralnega časa štirih državnih praznikov na lasten razvoj in na refleksijo v okolici (drugih državah).

Praznovanja - Sveti dnevi - kot proces nenehno ponavljajočega se poslavljanja odpirajo posamezna problemska področja z različnih gledišč: intimnega, medosebnega, družbeno-kulturnega in državnega.
Državica nenehno pregleduje vsebino svojega časa z natančnostjo opic, ki si obirajo uši, in v vsakem danem trenutku in prostoru išče svoje nove odgovore na vedno enaka večna vprašanja. Gre torej za sizifovo delo iskanja poti iz blodnjaka vsakdana.
Štiriletje s štirikrat ponovljenim ciklom vsakoletnih rojstev in smrti ji omogoča nenehno preobrazbo v vrtenju okrog lastne osi oziroma lovljenju lastnega repa. Hkrati ima s prtljago pridobljenih izkušenj možnost nenehnega vzpenjanja po časovni spirali v zaporedju: rojstvo, rast, zorenje, smrt, oplajanje...
Od nje same in od naključij je odvisno, kako si bo v vsakem novem štiriletju stkala svoj življenjski vzorec. Dejavno in takojšnje vpletanje v so-časju novo odkritih niti bogati vzorec z novo vsebino.
Razumete.

OPOMBA:
Pri preučevanju Državice ne smemo prezreti dveh pomembnih dejstev, kot tudi vseh posledic teh dveh dejstev, da hrup oz. lepše rečeno zvoki, ki jih povzročajo ptičja strašila, komaj moremo imenovati artikuliran govor in da so v gibanju krajevno omejena. Le v času svetih dni je izbrancem omogočeno prostorsko gibanje. SVOBODA GOVORA IN SVOBODA GIBANJA sta torej uresničeni le na deklarativnem nivoju. S strogo znanstvene točke pogleda tudi glede spola ptičjih strašil ni nobenega dvoma.
Toda kar je najpomembnejše - iz zgodovine literature je splošno znano in priznano dejstvo, da znajo ptičja strašila misliti vse od dne, ko je prvo med njimi dobilo za polno glavo bucik. Vir: Knjiga Čarovnik iz Oza.
Zaradi narave ptičjih strašil, ki je v svojem bistvu smešna, so vsa dela, ki se jih Ptičjestrašilniki/-ce z vso resnobnostjo lotevajo, že a priori obsojena na klavrno klovnovstvo. Ker se tega zavedajo in misleč, da je z ljudmi drugače, se zatekajo po pomoč k častnim državljankam in državljanom.


 Lista prvih avtohtonih prebivalcev, prvih med prvimi, v letu 1992:

1. Stranka mater z otroki: "Ljubo doma, kdor ga ima!"
2. Zveza mladih vernikov: "Sledimo simbolu!"
3. Sindikat uradnikov: "Vsakomur toliko spanja, kot ga potrebuje!"
4. Zveza kriminalcev in kriminalistov: "V slogi je moč."
5. Verske institucije: "Hvala, Bog povrni."
6. Klub svetovljank: "Parla vous francosko, jaz spikam english."
7. Zbornica poslovnežev: "Mi smo svet!"
8. Stranka gasilcev: "Upihnjena vžigalica."
9. Društvo upokojencev: "Sivi vrabček."
10. Kravja dekla in konjski hlapec - posthumno
11. Čuvarka polj Moli, gospodarska pomoč prijateljske Republike Kitajske
12. Strašilna komora: "Strah je votel, okrog ga pa nič ni."

Pomladno praznovanje: MISTERIJ ROJSTVA

Kdo sta državljanka in državljan, kaj je država?
Državljani/-ke v Državici so narejeni iz smeti. Ob tem neizpodbitnem dejstvu se takoj zastavi vprašanje: "Ali je Državica kup smeti?"
Smeti pripovedujejo zgodbo o tistem/tisti, ki je državljana/-ko reproduciral/-a, o njegovih/njenih navadah, željah, odnosu do sveta predmetov, družbeno-kulturnem statusu... Tako državljan/-ka na ne-posreden način pokaže svojo notranjost in ker obstaja popolna evidenca državljanov/-k, je v vsakem trenutku učinkovito nadzorovan/-a. Državici je preko absolutnega obvladovanja državljank in državljanov omogočeno za-vedenje o sami sebi.
'92 - Rojstvo Državice Ptičjestrašilne je urbi et orbi razglašeno 14. maja 1992 ob razstavi etnoloških in prav za to priliko novo oblikovanih ptičjih strašil. Ptičja strašila se zaradi naraščajoče tičje brezobzirnosti odločijo, da združijo svoje moči in izkušnje za učinkovitejše strašenje ptičev in se organizacijsko povežejo v državo. Sebe imenujejo Ptičjestrašilnice in Ptičjestrašilniki in se tako tudi spolno opredelijo. Diletantko Mileno Kosec določijo za zaupnico in ji kasneje podelijo naziv uradno pooblaščena posvečenka (U.P.P.). Izdajo potne liste s ptičjestrašilnim EMŠO-jem za vstop ljudi - častnih državljank in državljanov v Državico in izvedejo tajni popis avtohtonih prebivalcev. S tem je takoj na začetku omogočen popoln, v vseh smereh enoličen nadzor Državice nad vsem in nad samo seboj.
Razglašena je absolutna SVOBODA MISLI.
'93 - Nadaljevanje zgodbe.
'94 - Začetek skeniranja novih častnih državljanov z najsodobnejšim skenerjem retine, povezanim z elektronsko evidenco častnih državljank in državljanov, in ukinitev klasičnih potnih listov. Skener je v neposrednem upravljanju U.P.P.
'95 - Počitnice mladih Ptičjestrašilnikov/-nic v Arboretumu Volčji potok.

Poletno praznovanje: ŽENSKI MISTERIJI

Kdo je ženska, kaj je žensko?
Pripovedujejo zgodbo ženskega prisluškovanja življenju, iskanja neposrednega stika z okolico, prepoznavanja realnosti in mističnosti. Poudarek je na raz-ločevanju pojmov ženska, žena, mati.
'92 - Navezava kulturnih, gospodarskih (kitajski umetnik reproducira Ptičjestrašilnico Moli) in tajnih/neformalnih diplomatskih odnosov z običajnimi državami: Velika Britanija, Kitajska, Madžarska, ZDA...


                                                                                 

'93 - U.P.P. fizično seznanja trenutne slovenske velmože z obstojem Državice.
- Vstop Ptičjestrašilnika, visokega državnega uradnika in generala, v slovenski kulturni prostor, podprt z velikim kapitalom, na podelitvi nagrade WEST v Equrni.
'94 - Državica se trudi navezati uradne diplomatske odnose s komplementarno državo NSK.
- Javno romanje v Državičino kapelico, posvečeno Modrosti, na Metelkovi. Romanja se udeleži tudi predstavnik komplementarne države.
- Intimna razstava Jaz ženska v Vili Katarina - samo za osebno povabljene obiskovalce.
- Dogodek "Državica v vašem mestu: Črna kocka v Zvezdi" - Pogled v brezkončnost neznanega. Svečenice: Lucija Grm, Bogdana Herman in Milena Kosec. Izidejo Novice Ptičjestrašilne, št. 1. Glavo zanje in za Državičin uradni papir je izdelala kiparka ga. Anja Šmajdek.
'95 - Akcija Srčni utrip, Beneški Bienale, Zvezda - U.P.P. ceremonialno prisluhne srčnemu utripu naključno mimoidočih. Priznana je SVOBODA GIBANJA.
- Artist Jusuf Hađifejzović si ostriže brado in jo podari U.P.P. v nastopu predskupine ob predstavi "Prava reč" Teatra Gromki na Metelkovi.
- Po neuspelem poskusu navezave diplomatskih odnosov je poslano zadnje pismo NSK-ju in po enem mesecu pogrešljivosti Izpisek mrliškega lista iz Matične knjige umrlih.


                                                                          
Jesensko pospravljanje: MISTERIJ SMRTI

Kako pokopati mrtve?
Pospravljanje starih, odsluženih strašil je pregled izkušenj in priprava na nov začetek, je očiščevanje in poklon mrtvim. Je mrtve sploh mogoče dokončno pokopati?
'92 - Izdelava državne zastave in diplomatskega potnega lista. Slikarka ga. Wang Huiqin izdela državni pečat.
Prvo leto je posvečeno poklonu neposrednim Državičinim predhodnicam - okostenelim sosednjim državam: Sprejem za diplomatski zbor organiziran s pomočjo Evrope in artistov. Ga. Bogdana Herman prvič poje za Državico.
'93 - Jesensko pospravljanje: Ceremonial sežiganja odsluženih ptičjih strašil z obrednim besedilom (velika mojstrica ceremoniala - Lucija Grm, svečenica teme - Milena Grm, svečenica življenja - Milena Kosec).
'94 - Postavitev Spomenika znani tuji junakinji Molly v Zvezdi. Ljubljančani ga sedmi dan zrušijo in mu priložijo KAPITAL.
'95 - Državica v Centralni Evropi: U.P.P. daruje Kropitveno položenko v Muzeju Muscarnok, Budimpešta in na Dunaju pri MAK-u sprejeme v dar Skrinjo sočasne, todobne zaveze.
- Darovanje najljubših smeti v Državičini kapelici, posvečeni Modrosti in Čistosti.
- V Zvezdi je postavljen Spomenik mistično preminuli komplementarni državi NSK " Iz smeti si in v smeti se povrneš" (Ljubljančani izboljšajo svoj rekord in spomenik zrušijo že v petih dneh ter ostanke odpeljejo v smeti). Ob tej priliki sta izdana priložnostna potna lista za enkratni vstop v Državico in Evropo in Novice Ptičjestrašilne, št. 2. Razglašena je SVOBODA UMIKA.
-Ge. Bogdani Herman je podeljen častni naziv Zaslužna Državičina umetnica.Zimsko praznovanje: MOŠKI MISTERIJI

Kdo je moški, kaj je moško?
Kdo je drugi, kaj je drugačnost? Kakšne druge želimo, potrebujemo, sprejemamo? To je čas demonske teme in iskanja nove luči, čas teoretičnih razlag smisla razlik med Državico in drugimi in čas oplajanja z novim - mitski trenutek, ko iz kaosa ponovno nastane kozmos za novi časprostor.
'92/'93 - Praznovanje zimskega solsticija: Idealna državna oblika, Onostranstvo, Državičin tempelj posvečen Mlademu soncu in Zid različnih pogledov na razstavi v Galeriji GT. Za to priložnost je izdan Veliki atlas in prvi izvod časopisa: Novice Ptičjestrašilne, št. 0. Razglašena je SVOBODA TISKA.
'93/'94 - Čudo vseh čudes: Zasnežena Črna luknja. Prvič in zadnjič v zgodovini Državice je vrh Črne luknje naravno zasnežen
'94/'95 - Izdan je Razglas natečaja za izvedbo Moških misterijev. Državičin nabiralnik za oddajo predlogov je iz-postavljen na Metelkovi in v Podhodu Maximarketa. Tu ga ukradeta dve deklini, prvi ostane intakten (poln praznega). Sami moški misteriji so skrivno izvedeni v okviru klasične moške družbe.
'95/'96 - Moški misteriji - MM, drugič: ponovno je razpisan natečaj. Izidejo Novice Ptičjestrašilne, št. 3. Državičin nabiralnik se seli iz enega prehoda teme v svetlobo v drugega in je budno nadzorovan. Izbran je nagrajenec natečaja: Teater GROMKI, ki po uspesnem tajnem zaključku izvede sklepno spravno igro Deci-Babe (scenarij, rezija Andrej Morovic), igra za sedem feminilcev in sedem maskulink. Vsi igralci so preoblečeni v nasprotni spol. izdelane so posebne vstopnice: feminilko in maskulinka in izdan gledaliski list. S praizvedbo igre 14. februarja 1996 na Metelkovi je slavnostno zaključen prvi
Državičin obrat v spirali časa - prvo stiriletje. 

Napisala
                                                                                Domorodka

PS V brezčasju, me 14. februarjem in 14. majem, je Državica kompostirana.