Letopis prvega brezčasja

Kompost Februar 96 - marec 97

V prvem brezčasju, med dvema obratoma na sferični spirali časa, so se kompostirani Državici Ptičjestrašilni zgodili nepredvideni dogodki. Zbrani dokumenti odgovarjajo na vprašanje: "Kaj se sploh lahko zgodi v brezčasju?".
Po logiki narave je znotraj kompostirane Državice potekal živahen, nenehno prepletajoč se proces razkrajanja sinteze prvega štiriletja z analizo brezčasja in nova sinteza ravnokar izvršene analize - analiza sinteze in sinteza analize.
Teže je pojasniti nepredvidene dogodke. Do njih je prišlo, ker je bila sama Državica kompostirana, njena okolica pa nikakor ne. Državičina uradno pooblaščena posvečenka je imela dovolj časa za izven časovno-prostorske kontakte. Njen pogled je bil obrnjen tako navznoter-nazaj kot navzven-naprej.Milena Kosec je organizirala veliko razstavo PRAHOLOVCI (julij 96, Villa Katarina) in dobrodelni srečelov ZATE JABOLKO Z MOJEGA DREVESA TELESA (december 96, Park Zvezda, Ljubljana). Prvo jabolko je dobil Liam Gillick.


Pozabila ni niti na svoje diplomatske dolžnosti. Odzvala se je na vabilo ob peti obletnici P.A.R.A.S.I.T.E. Museuma in na kitajski sprejem (april 96, Ljubljana).Kreirala mk, marec 2007