POZIV2020

english   I   začetek

Je kapitalizem večen?

Poziv k celovitem razmisleku in akciji za miren prehod v nov druzbeni in gospodarski sistem.

V svetu vse vre od stevilnih novih pobud, nemočnih demonstracij, obupa zatiranih narodov in gneva obubozanih ljudi. Vendar vsi naslavljajo le parcialne probleme, ki jih v obstoječem sistemu ni mogoče resiti. Medtem kreatorji novih tehnologij spreminjajo druzbo in nas nevede potiskajo v nov gospodarski sistem. Ali je človestvo sposobno sooblikovati nastajajoče spremembe, tako da bo prezivelo in zivelo v človeku in naravi prijaznih razmerah z manj balasta in laznih potreb ter začelo ponovno razvijati človeku lastne duhovne sposobnosti? Ali bo slepo padlo v nove razmere, kot vsakič doslej ob uveljavitvi novih tehnologij? Vrnitve nazaj ni.

Kratkoročno so resnični izziv danasnjega časa naslednja vprasanja:

- kako zavreti stampedo bruhanja novih in novih bolj ali manj ničvrednih proizvodov (sem sodi tudi vse od iznajdb novih finančnih instrumentov do tako imenovanega čistega pridobivanja energije) in

- kako vojaskemu sektorju odvzeti odločilni vpliv pri raziskavah in razvoju (novih) tehnologij ter

- kako pri tem ostati ziv in gospodarsko preziveti in ostati človeski.

Vendar tudi to ne bo dovolj, saj smo ze sredi spreminjanja druzbenega reda.

Ali smo sposobni skupaj glasno razmisljati o novih moznostih in izbrati najboljso?

Učinkovito orodje za pot do resitve bi lahko bila odprta svetovna spletna platformaskupni prostor za iskanje, zbiranje in preverjanje predlogov in idej ter izmenjavo mnenj o moznih novih gospodarskih sistemih. Ali bi vsaj sluzila seznanjanjanju človestva z resničnimi dilemami.

Nove gospodarske in tudi druzbene modele, ki si jih lahko zamislijo dovolj pogumni in drzni premisljevalci vizionarji (od humanistov do gospodarstvenikov, od umetnikov do znanstvenikov) in tudi mladi (na primer preko srednjesolskih in studentskih natečajev), bi morali enakovredno obravnavati in izlusčiti najboljse moznosti za oblikovanje vsakemu posamezniku in posameznim skupnostim prijaznejso druzbo. Kajti vemo, da le taka ne bo povzročala vojn (kaj od vojaskih posegov bolj temeljito uničuje vse zivo in mrtvo?) in drugih trenj, da o ohranjanju zivalstva, rastlinstva in Zemlje kot celote sploh ne govorimo.

Zgornjo idejo sirimo med vas in računamo na vaso pomoč pri njenem nadaljnem sirjenju, da bo prisla do tistih, ki se bodo čutili pozvane in sposobne, da jo dopolnijo in uresničijo ter nam vsem omogočijo najti izhod iz začaranega kroga sedanje gospodarske in druzbene situacije.

Če zelimo in hočemo boljso prihodnost za nas in nase potomce, se moramo soočiti z resničnim stanjem ter zahtevati resitev srčike problema in pri tem bi moral vsak po svojih močeh konstruktivno sodelovati. V novo druzbo lahko skupaj naredimo nas človeski korak ali pa bomo ostali pahnjeni v razmere, ki bodo vedno manj po meri človeka in človestva.

Na svetu je gotovo dovolj vedenja in skupne moči, da lahko izkoristimo edinstveno zgodovinsko priloznost za to, da obrnemo krmilo v človeku in naravi prijaznejso smer.

Ljubljana, 10. januar 2020                                          Milena Kosec, somisljenice in somisljenikijanuar 2020