Umetnost je spoznavanje zivljenja na njej lasten način.milena kosec
englishIzačetek NEdejavnost


V zadnjem letu rezidence ONHIATUS sem razvila idealni model intenzivne nedejavnosti čez celo leto:

- odmaknjenost zimskega spanja,
- pomladna utrujenost in lenobnost,
- poletni odmor in počitek,
- jesensko razvajanje in sanjarjenje.

Po tem modelu sem v letih 2016 in 2017 vztrajno zasledovala cilj aktivne pasivnosti.
Kljub temu me je teza let vodila dalje. Zazrta v prepad med človekom in galopom znanstveno-tehnoloskega razvoja sem obnemela in se umetnisko upokojila.
Od 1. 1. 2018 sem upokojena karierna sodobna umetnica


Vzporedno se nemoteno nadaljuje dematerializacijski proces lusčenja materialnih potreb do same srčike nematerialnega.zadnja sprememba 2018