« Back slovensko english

April, 2021

Ureditev problema obdavčitve subvencioniranih prispevkov za socialno varnost pri samozaposlenih kulturnikih – normirancih

Novičnik za samozaposlene v kulturi je vodstvu Finančne uprave RS in v vednost Ministrstvu za kulturo poslal predlog za ureditev problema obdavčitve subvencioniranih prispevkov za socialno varnost pri samozaposlenih kulturnikih – normirancih.

UREDITEV PROBLEMA OBDAVČITVE SUBVENCIONIRANIH PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST PRI SAMOZAPOSLENIH KULTURNIKIH – NORMIRANCIH

Spoštovano vodstvo Finančne uprave Republike Slovenije!

Zadnji mesec močno odmeva obveznost prištevanja subvencioniranih prispevkov za socialno varnost k prihodkom, ki jo je Furs februarja letos objavil v Brošuri o dohodku iz dejavnosti.

Čeprav je rok za oddajo letnega obračuna za leto 2020 podaljšan na konec aprila, povzroča nova obveznost veliko negotovost med samozaposlenimi ustvarjalci v kulturi. Mnogi so obračun že oddali pred objavo brošure in sedaj delajo popravke ali pa se sprašujejo, kaj storiti. Zaradi nove obveznosti morajo normiranci plačati več davka. Pri normirancih, ki so lani prejemali subvencionirane prispevke za polni delovni čas, se povečuje davek za 192,3 € (oz. 4 % od 4.807,20 €, kolikor so znašali v letu 2020 subvencionirani prispevki iz strani Ministrstva za kulturo). Težko je razumeti, kako naj bi bilo to v skladu z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2), ki v 9. odstavku 20. člena jasno določa, da so subvencionirani prispevki, če so plačani iz strani države ali lokalne skupnosti, oproščeni dohodnine.

Pri Novičniku za samozaposlene v kulturi menimo, da mora Furs kaotično situacijo nemudoma urediti na način, ki ne bo poslabšal položaja samozaposlenih kulturnikov. Prepričani smo, da je problem rešljiv z enostavnim posegom v obrazec za oddajo letnega davčnega obračuna za normirance:

V obrazec za letni davčni obračun DDD-DDD naj se v verzijo za normirance doda številka 2.9, ki bo namenjena davčnemu izvzemu prihodkov iz naslova subvencioniranih prispevkov za socialno varnost, na enak način, kot je urejen izvzem mesečnega temeljnega prihodka pod št. 2.8.

Če do roka oddaje obračunov za leto 2020 tega še ni mogoče narediti, naj Furs omogoči, da normiranci vpišejo subvencionirane prispevke za socialno varnost pod št. 2.6. (izvzem prihodkov zaradi predhodno nepriznanih odhodkov). Kot razumemo, je bilo tako v preteklosti že omogočeno za primer delne oprostitve plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje pri samozaposlenih (Pojasnilo DURS, št. 4212-154/2014-2, 4. 2. 2014).

To bi prineslo naslednje rešitve:

1. Normiranci bi bili enakopravno obravnavani s samozaposlenimi, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi dejanskih stroškov in ki subvencionirane prispevke za socialno varnost v obrazcu lahko izvzamejo iz obdavčitve.

2. Normiranci ne bi bili obvezani plačati dodatnega davka od subvencioniranih prispevkov za socialno varnost – torej od prihodkov, ki jih na svoj račun sploh niso prejeli.

3. Subvencionirani prispevki za socialno varnost bi postali v seštevku skupnih prihodkov vidni (v sedanji ureditvi pa ostajajo skriti).

Pri Novičniku za samozaposlene v kulturi menimo, da je zahteva Fursa po prištevanju prispevkov k prihodkom morda povezana z načinom ugotavljanja pravice do subvencioniranih prispevkov pri samozaposlenih v kulturi (cenzus). Kot smo seznanjeni, Furs za ta namen odšteje prispevke od prihodkov samozaposlenega. Ministrstvo za kulturo dobi od Fursa informacijo o letnih prihodkih samozaposlenih, ki so zmanjšani za prispevke.

Razumemo, da je iz vidika Fursa odštevanje prispevkov od prihodkov za namen ugotavljanja pravice do subvencioniranih prispevkov najbrž smiselno samo, če samozaposleni predhodno prištejejo prispevke k prihodkom. Vendar pa je ob zahtevi za prištevanje subvencioniranih prispevkov k prihodkom potrebno sistemsko poskrbeti tudi za izvzem subvencioniranih prispevkov iz obdavčitve. Urejanje administrativnih postopkov za samozaposlene v kulturi se ne sme izvajati na način, ki samozaposlene kulturnike oškoduje.

Lep pozdrav!
Marija Mojca Pungerčar, vodja in urednica Novičnika za samozaposlene v kulturi

Ljubljana, 7. 4. 2021

POVEZAVA NA PREDLOG (pdf)

Trivia Records Zapisi

  • Lately i am acquiring some finger dexterity again. The victims are some relatively newly developed instruments (turboguitars, turboflutes and cirkulinos). Here is a selection of cutouts from various live situations - mostly as parts of Cirkulacija 2 program - from 2020 onwards.
  • Celjska interdisciplinarna impro zasedba s projektnim imenom Umoblodnica v sestavi: Iva Tratnik, Andreja Džakušič, Keiko Miyazaki, Estela Žutić, Simon Macuh, Dalibor Bori Zupančič, Borut Peternelj – Amper-o-mat. Posnetek nastopa 20. maja 2021 Cirkulaciji 2 | podhod Ajdovščina.
  • Generative algorithmic composition excerpts based on realtime video data for Francisco Tomsich "ELEGIJA | ELEGY" video installation presented from 10th to 21st July 2020 at Cirkulacija 2 Ljubljana Slovenia. Elegija (Elegy) is a mournful song performed by ensemble of video installations, sculptures and sound installation – made specifically for Cirkulacija 2’s premises. The installation setup was totally site-specific – for the new space of Cirkulacija 2 in Ajdovščina subway.
  • Field recordings in air and water during the Cirkulacija 2 visit in Finland. The place of rest and contemplation was at Future Lake near Helsinki and the performance place was on Merikerho club/ ship in Helsinki harbor. Boštjan Leskovšek was using the underwater recordings as his instrument. Here it is as separate album.
  • A recording of Cirkulacija 2 (Stefan Doepner, Boštjan Leskovšek, Borut Savski) performance at Merikerho club Helsinki Finland on 20th October 2018. Visit was part of two-way exchange between Ljubljana and Helsinki (Cirkulacija 2 and Koelse = Association of experimental electronics – Kokeellisen Elektroniikan Seura)
  • V gosteh v C2 je bil John Duncan, eden temeljnih sodobnih radikalnih umetnikov zadnjih štirideset let. Z Duncanom smo v veliki dvorani Cirkulacije 2 v treh dneh pripravili kvadrofonsko situacijo v kateri smo se zvrstili vsi sodelujoči. Domači sodelujoči: Iva Tratnik, Stefan Doepner, Boštjan Leskovšek in Borut Savski.
  • Double-bill/ triple action. On the occasion of Mike Hentz' Mental Landscapes lecture at Cirkulacija 2 - a concert occurred: Javier Areal Vélez – Argentinian composer and guitar improviser claiming to be open to any kind of participation visited C2. He was joined by the two local strummers: Leskovšek and Savski.
  • Moške sodobne različice vokaliziranja so izven gostilne ali cerkve (formatiranih oblik pevskih zborov) redke. Na pobudo Košnika, ob neposrednem nedavnem vzoru Tomažinke, je nastala ideja za uporabo glasu kot izhodišče in elektroakustične prijeme kot berglo za tri zvočne raziskave.
  • Ob otvoritvi sezone Cirkulacija 2 | leto 2017/ letnik X - prigodni kulturno-umetniški program – impro session, dva ali trije. Mali synthi velikega Boštjana in otožni zvoki mandolin – Savski + Cirkulino ter Kristl.
  • Bogdana Herman in Borut Savski sva leta 2010 zasnovala projekt Novokomponiranih slovenskih ljudskih, kar je rodilo sedem javnih koncertov in zbirni cd album. V letu 2016 se je začel novi krog slovenskih novoljudskih. Delni rezultati so že dostopni ...