« Back slovensko english

February, 2022

NOVIČNIK NA SEJI DRŽAVNEGA ZBORA

Novičnik za samozaposlene v kulturi je bil povabljen na 45. nujno sejo Odbora za kulturo 14. 2. 2022, k 1. točki dnevnega reda: Položaj samozaposlenih delavcev in delavk v kulturi v razmerah po epidemiji Covid-19 ter ukrepi za okrevanje.

Ker se seje zaradi priprav na delavnico za samozaposlene nismo mogli udeležiti, smo poslali na DZ pismo z našim stališčem glede obdavčevanja subvencioniranih prispevkov za socialno varnost pri samozaposlenih kulturnikih normirancih s pozivom za urgentno rešitev tega problema.

V pismu smo izpostavili, da je obdavčevanje subvencioniranih prispevkov v neskladju z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2), ki v 9. odstavku 20. člena jasno določa, da so subvencionirani prispevki, če soplačani iz strani države ali lokalne skupnosti, oproščeni dohodnine ter opozorili na zagotovilo ministra mag. Andreja Širclja, ki je lani na 26. redni seji državnega zbora zatrdil, da prispevki, ki jih kulturnikom krije država, ne bodo obdavčeni.

Povezava na pismo 

Vodja seje poslanka Violeta Tomič je naše pismo na seji prebrala. Izročila ga je tudi na seji navzoči predstavnici Ministrstva za kulturo, državni sekretarki Ignaciji Fridl Jarc, skupaj z dokumentom o izjavah A. Širclja, podanih na lanski 26. redni seji državnega zbora.

Povezava na posnetek seje, branje pisma od 1:26:00 min dalje

Ignacija Fridl Jarc je (na 2:18:00 minuti) obljubila, da bodo pobudo, “kar zadeva sam podatek v zvezi z 9. točko  20. člena Zakona o dohodnini” na MzK nemudoma preverili. Ker gre za finančno vprašanje, ki ni v pristojnosti MzK, bo MzK vprašanje zastavilo nadalje na pristojni resor.


Izvajanje spletne podpore KUD Trivia v letu 2022 pogramsko sofinanancira MOL.

Trivia Records Zapisi

  • Lately i am acquiring some finger dexterity again. The victims are some relatively newly developed instruments (turboguitars, turboflutes and cirkulinos). Here is a selection of cutouts from various live situations - mostly as parts of Cirkulacija 2 program - from 2020 onwards.
  • Celjska interdisciplinarna impro zasedba s projektnim imenom Umoblodnica v sestavi: Iva Tratnik, Andreja Džakušič, Keiko Miyazaki, Estela Žutić, Simon Macuh, Dalibor Bori Zupančič, Borut Peternelj – Amper-o-mat. Posnetek nastopa 20. maja 2021 Cirkulaciji 2 | podhod Ajdovščina.
  • Generative algorithmic composition excerpts based on realtime video data for Francisco Tomsich "ELEGIJA | ELEGY" video installation presented from 10th to 21st July 2020 at Cirkulacija 2 Ljubljana Slovenia. Elegija (Elegy) is a mournful song performed by ensemble of video installations, sculptures and sound installation – made specifically for Cirkulacija 2’s premises. The installation setup was totally site-specific – for the new space of Cirkulacija 2 in Ajdovščina subway.
  • Field recordings in air and water during the Cirkulacija 2 visit in Finland. The place of rest and contemplation was at Future Lake near Helsinki and the performance place was on Merikerho club/ ship in Helsinki harbor. Boštjan Leskovšek was using the underwater recordings as his instrument. Here it is as separate album.
  • A recording of Cirkulacija 2 (Stefan Doepner, Boštjan Leskovšek, Borut Savski) performance at Merikerho club Helsinki Finland on 20th October 2018. Visit was part of two-way exchange between Ljubljana and Helsinki (Cirkulacija 2 and Koelse = Association of experimental electronics – Kokeellisen Elektroniikan Seura)
  • V gosteh v C2 je bil John Duncan, eden temeljnih sodobnih radikalnih umetnikov zadnjih štirideset let. Z Duncanom smo v veliki dvorani Cirkulacije 2 v treh dneh pripravili kvadrofonsko situacijo v kateri smo se zvrstili vsi sodelujoči. Domači sodelujoči: Iva Tratnik, Stefan Doepner, Boštjan Leskovšek in Borut Savski.
  • Double-bill/ triple action. On the occasion of Mike Hentz' Mental Landscapes lecture at Cirkulacija 2 - a concert occurred: Javier Areal Vélez – Argentinian composer and guitar improviser claiming to be open to any kind of participation visited C2. He was joined by the two local strummers: Leskovšek and Savski.
  • Moške sodobne različice vokaliziranja so izven gostilne ali cerkve (formatiranih oblik pevskih zborov) redke. Na pobudo Košnika, ob neposrednem nedavnem vzoru Tomažinke, je nastala ideja za uporabo glasu kot izhodišče in elektroakustične prijeme kot berglo za tri zvočne raziskave.
  • Ob otvoritvi sezone Cirkulacija 2 | leto 2017/ letnik X - prigodni kulturno-umetniški program – impro session, dva ali trije. Mali synthi velikega Boštjana in otožni zvoki mandolin – Savski + Cirkulino ter Kristl.
  • Bogdana Herman in Borut Savski sva leta 2010 zasnovala projekt Novokomponiranih slovenskih ljudskih, kar je rodilo sedem javnih koncertov in zbirni cd album. V letu 2016 se je začel novi krog slovenskih novoljudskih. Delni rezultati so že dostopni ...