« Back slovensko english

January, 2022

SAMOZAPOSLENIM PRETI PLAČILO DAVKA OD SUBVENCIONIRANIH PRISPEVKOV

Novičnik za samozaposlene v kulturi je vodstvu Finančne uprave RS poslal nov dopis v zvezi z ureditvijo problema obdavčitve subvencioniranih prispevkov za socialno varnost pri samozaposlenih kulturnikih – normirancih. Pričakovana trajna sistemska rešitev se namreč (še) ni uresničila.

UREDITEV ŠE VEDNO OBSTOJEČEGA PROBLEMA OBDAVČITVE SUBVENCIONIRANIH PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST PRI SAMOZAPOSLENIH KULTURNIKIH – NORMIRANCIH

Spoštovani!

Samozaposlenim ustvarjalcem normirancem letos preti plačilo davka od subvencioniranih prispevkov za socialno varnost, kar je v neskladju z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2). Ta v 9. odstavku 20. člena jasno določa, da so subvencionirani prispevki, če so plačani iz strani države ali lokalne skupnosti, oproščeni dohodnine.

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini, ki bi na sistemski ravni uredil ta problem, v državnem zboru namreč ni bil dovolj podprt, in ne ve se, kdaj bo naslednjič obravnavan. Vsekakor ne bo obravnavan pravočasno, da bi lahko vplival na oddajo letnega obračuna davka iz prihodkov iz dejavnosti za leto 2021, katerega rok za oddajo je 31. marec.

Samozaposlenim tako ostaja obveznost prištevanja subvencioniranih prispevkov za socialno varnost k prihodkom iz dejavnosti, ki jo je Furs objavil lani februarja v Brošuri o dohodku iz dejavnosti. Kasneje je sicer spremenil stališče in normirancem začasno omogočil izvzem subvencioniranih prispevkov iz obdavčitve za leto 2020.

Upali smo, da bo do trajne sistemske rešitve prišlo še do časa oddajanja letnih obračunov za leto 2021. V tem pričakovanju nas je potrjevalo tudi zagotovilo ministra mag. Andreja Širclja, ki je na 26. redni seji državnega zbora zatrdil, da je zadeva urejena in da nima nobenih indicev, da bi Furs kakorkoli to spreminjal, kar pomeni, da prispevki, ki jih kulturnikom krije država, ne bodo obdavčeni.

Da bi se to lahko uresničilo, vas pozivamo k čimprejšnji rešitvi! Predlagamo, da lahko samozaposleni normiranci tudi v letnem obračunu dohodkov iz dejavnosti za leto 2021 izvzemajo oproščene prispevke iz obdavčitve tako kot lani, da jih v obrazec DDD-DDD vpišejo pod št. 2.6. (izvzem prihodkov zaradi predhodno nepriznanih odhodkov).

S tem ne bi poslabšali položaja samozaposlenih kulturnikov, izognili pa bi se tudi kaotični situaciji, ki bi se sicer neizogibno ponovila v naslednjih dveh mesecih.

Pozivamo vas tudi, da čimprej uvedete trajno rešitev tega problema, ki ne bo odvisna od političnih spremenljivk.

Lep pozdrav!
Marija Mojca Pungerčar, vodja in urednica Novičnika za samozaposlene v kulturi

V vednost:
Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za finance

Ljubljana, 14. 1. 2022
—————-

Izvajanje spletne podpore KUD Trivia v letu 2022 pogramsko sofinanancira MOL.

 

 

 

 

Trivia Records Zapisi

  • Lately i am acquiring some finger dexterity again. The victims are some relatively newly developed instruments (turboguitars, turboflutes and cirkulinos). Here is a selection of cutouts from various live situations - mostly as parts of Cirkulacija 2 program - from 2020 onwards.
  • Celjska interdisciplinarna impro zasedba s projektnim imenom Umoblodnica v sestavi: Iva Tratnik, Andreja Džakušič, Keiko Miyazaki, Estela Žutić, Simon Macuh, Dalibor Bori Zupančič, Borut Peternelj – Amper-o-mat. Posnetek nastopa 20. maja 2021 Cirkulaciji 2 | podhod Ajdovščina.
  • Generative algorithmic composition excerpts based on realtime video data for Francisco Tomsich "ELEGIJA | ELEGY" video installation presented from 10th to 21st July 2020 at Cirkulacija 2 Ljubljana Slovenia. Elegija (Elegy) is a mournful song performed by ensemble of video installations, sculptures and sound installation – made specifically for Cirkulacija 2’s premises. The installation setup was totally site-specific – for the new space of Cirkulacija 2 in Ajdovščina subway.
  • Field recordings in air and water during the Cirkulacija 2 visit in Finland. The place of rest and contemplation was at Future Lake near Helsinki and the performance place was on Merikerho club/ ship in Helsinki harbor. Boštjan Leskovšek was using the underwater recordings as his instrument. Here it is as separate album.
  • A recording of Cirkulacija 2 (Stefan Doepner, Boštjan Leskovšek, Borut Savski) performance at Merikerho club Helsinki Finland on 20th October 2018. Visit was part of two-way exchange between Ljubljana and Helsinki (Cirkulacija 2 and Koelse = Association of experimental electronics – Kokeellisen Elektroniikan Seura)
  • V gosteh v C2 je bil John Duncan, eden temeljnih sodobnih radikalnih umetnikov zadnjih štirideset let. Z Duncanom smo v veliki dvorani Cirkulacije 2 v treh dneh pripravili kvadrofonsko situacijo v kateri smo se zvrstili vsi sodelujoči. Domači sodelujoči: Iva Tratnik, Stefan Doepner, Boštjan Leskovšek in Borut Savski.
  • Double-bill/ triple action. On the occasion of Mike Hentz' Mental Landscapes lecture at Cirkulacija 2 - a concert occurred: Javier Areal Vélez – Argentinian composer and guitar improviser claiming to be open to any kind of participation visited C2. He was joined by the two local strummers: Leskovšek and Savski.
  • Moške sodobne različice vokaliziranja so izven gostilne ali cerkve (formatiranih oblik pevskih zborov) redke. Na pobudo Košnika, ob neposrednem nedavnem vzoru Tomažinke, je nastala ideja za uporabo glasu kot izhodišče in elektroakustične prijeme kot berglo za tri zvočne raziskave.
  • Ob otvoritvi sezone Cirkulacija 2 | leto 2017/ letnik X - prigodni kulturno-umetniški program – impro session, dva ali trije. Mali synthi velikega Boštjana in otožni zvoki mandolin – Savski + Cirkulino ter Kristl.
  • Bogdana Herman in Borut Savski sva leta 2010 zasnovala projekt Novokomponiranih slovenskih ljudskih, kar je rodilo sedem javnih koncertov in zbirni cd album. V letu 2016 se je začel novi krog slovenskih novoljudskih. Delni rezultati so že dostopni ...