MARIJA MOJCA PUNGERČAR, umetnica / visual artist
________________________________________

BIOGRAFIJA & KONTAKT
BIOGRAPHY & CONTACT

BIBLIOGRAFIJA
BIBLIOGRAPHY

IZBRANI ODLOMKI IZ KRITIK
SELECTED CRITIQUE EXCERPTS

FOTOGALERIJA
PHOTOGALLERY

 

 


Foto: Janez Zalaznik
PROJEKTI/ PROJECTS
___________________________________Nina nano / Nina Nano, 2021
Razstava prinaša 70 pomanjšanih modelov oblačil, ki sem jih šešila zase v več desetletjih domačega šivanja.  / The exhibition brings70 scaled-down models of clothes that I sewed for myself in decades of home sewing.Osebna koda obleke / Personal Dress Code, 2021
Participatoren projekt zbiranja rabljenih oblek ter njihovih zgodb in oddajanje oblek novim lastnikom. Umetniški reciklažni projekt temelji na projektu Dresscode iz 2002. / Participatory project of collecting used clothes and their stories and donating clothes to public. The art & recycle poject is based on the Dresscode project from 2002.


Gasi strasti plamen – Mojca, Vesna in Katja pojejo slovenske cerkvene in eno ljudsko nabožno / Extinguish the Passion of Flame - Mojca, Vesna and Katja sing Slovenian church songs and one folk song, 2020
Z Borutom Savskim, Katjo Grabnar in Vesno Godler. Performans kombinira cerkveno ljudsko izročilo in sodobno umetnost. Naslov projekta svari pred nacionalistično in politično strastjo. / With  Borut Savski, Katja Grabnar in Vesna Godler. The performance combines church folk tradition and contemporary art. The title of the project warns against nationalist and political passion.


Portable Home – stara in nova normalnost / Portable Home – Old and and New Normality, 2020
Inštalacija z dežnikom, na katerem visijo osebni predmeti, ki jih v vsakdanjem življenju umetnica najbolj nujno potrebuje. Prvič je bila postavljena leta 1996 v Düsseldorfu. / The installation with an umbrella, on which hang personal items that the artist most desperately needs in everyday life. It was first installed in 1996 in Düsseldorf.


Oblečeni spomeniki, nekulturna dediščina / Dressed Monuments, Uncultural Heritage, 2019
Projekt obuja spomin na projekt Manekeni, ki sodi med najbolj osupljive umetniške dogodke v javnem prostoru na koncu devetdesetih. 14. novembra 1997 je Marija Mojca Pungerčar v okviru 2.Trienala sodobne umetnosti U3 oblekla šestnajst ljubljanskih spomenikov v obleke, sešite po njihovih merah. / The project evokes the memory of the Mannequins project, which is one of the most stunning art events in public space in the late 1990s. On 14 November 1997, as part of the 2nd Triennial of Contemporary Art U3, Marija Mojca Pungerčar dressed sixteen Ljubljana monuments in dresses made to measure.


Tri botanične zgodbe  / Three Botanical Stories, 2018
Kombinirane instalacije, ustvarjene z uporabo fotografije in s pomočjo obdelave tekstila, ki se dotikajo nekaterih temeljnih eksistenčnih vprašanj, kot so razmerje med kulturo in naravo ter odnos posameznika do neposredne okolice, empatije, minevanja in lastnega telesa. / The installations composed by using photography and textile processing touching upon some of the fundamental existential questions such as the relationship between culture and nature as well as attitude of human beings towards their immediate surroundings, empathy, ephemerality and their own bodies.
Predvideno je prehodno obdobje / A Transitional Period is Foreseen, 2017 
Projekt postavlja v umetniško-raziskovalni kontekst objektivirano birokratsko davčno obvestilo, ki ga je umetnica subverzivno prenesla v diskurz avtobiografske družinske zgodbe. / The project puts into the artistic and research context an objective bureaucratic tax notice, which the artist subversively transposed into the discourse of the autobiographical family story.

Prava Runotova Volna / Real Runo Vool, 2016
Projekt raziskuje možnosti izdelave tekstilnih izdelkov iz pasje in mačje dlake, ki so jo darovali donatorji iz vse Slovenije. / The project explores the possibility of producing textile products from dog and cat hair, which they donate donors from all over Slovenia.Socialna obleka / Socialdress , 2006  - 2016
Projekt promovira in nudi podporo pri šivanju oz. domačem izdelovanju oblek. Šivanje transformira v zabavno in uporabno socialno aktivnost. The project promotes and supports sewing e.g. dress home-making. It transforms sewing into entertaining and useful social activity.

Zvončica svete Marjete / Bellflower of St. Margareth, 2015
Umetniško delo v obliki invencije novega botaničnega primerka. / The work of art as the invention of a new botanical spiceman.
Čas za sprehod / Time for a Walk, 2012
Dokumentarec o Pikiju in Mandi, dveh psih, ki sta drug za drugim našla dom v vratarnici Biotehniške fakultete v Ljubljani. / The documentary about two dogs, Piko and Mandi, who found a shelter at the security guards' lodge of the Biotechnical Faculty of the University of Ljubljana.
How Has Art History Changed, 2010
Umetniška knjiga o soočenju avtorice z umetnostno zgodovino v ameriškem akademskem okolju. / The artist's book about the author's confrontation with an art history in American education system.
Tablice smrtnosti / Mortality Table, 2009
Projekt sestavlja serija ročno izdelane mlečne čokolade, v katero so vtisnjeni podatki pričakovanega trajanja življenja za moške in ženske. / The project consists of a batch of hand-made milk chocolate bars imprinted with the data of life expectancy for men and women.
Umetnik/-ica v medijih / Artist in Media, 2008
Medijska podoba Marije Mojce Pungerčar / The Media Image of Marija Mojca Pungercar
Kino Sloga / The Sloga Cinema, 2008
Turneja dokumentarnega filma Bratstvo in enotnost po izbranih domovih za tuje deavce v Ljubljani. / The screening tour of the documentary film Brotherhood and Unity in workers' hostels in Ljubljana.

Singer, Glasilo zaprtih tekstilnih tovarn na Slovenskem, 2008
Elektronska izdaja prvega natisa iz 2003 /
Singer, In Search of Closed Textile Factories in Slovenia, 2008
The digital edition of the printed edition from 2003
Založba Trivia Records / Zapisi, 2008

Singer, Mojca poje slovenske šiviljske, tkalske in predilske / Singer, Mojca Sings Sewing, Weaving and Spinning Songs from Slovenia CD+ (Enhanced Music CD), založba Trivia Records / Zapisi, 2007

Bratstvo in enotnost / Brotherhood and Unity, 2006
Projekt Bratstvo in enotnost je zgodba o dveh cestah in ljudeh, ki so ju zgradili. The story about two highways and people who built them.

Stereovizije / Stereo-Visions, 2005
V fotografskem projektu Stereovizije se ukvarjam s prostori, povezanimi z mojim otroštvom in krajem, do koder izviram. Gre za zgodbo o spremembah, ki so se v tem prostoru zgodile v zadnjih nekaj desetletjih. The story about the changes that have occurred over the last few decades in the places that are connected to my childhood .

V akciji / Special Offer, 8. 10. 2005
Enodnevni in enkratni umetniški dogodek, ki je obsegal inštalacijo in druženje v prostoru opuščene foto trgovine na Tržaški cesti št. 82 v Ljubljani. A one-time, one-day-only art event which included an installation and socializing in an abandoned photography store at Tržaška cesta 82, in Ljubljana.

Safe House, 2005
Virtualna rezidenca za umetnike in druge, ki jim ni vseeno. Spletna stran prinaša zvočne posnetke druženj med umetniki v ateljeju za slovenske umetnike v Brooklynu iz leta 2003 in možnost nadaljevanja pogovorov na spletu. The virtual residency for artists and others who care. The web sites contains the audio recordings of the artists sessions in the studio for Slovenian artists in Brooklyn in 2003, and offers the possibility to continue the communication online.

Pred domačim pragom / Outside My Door, 2004
Fotografije, videoanimacije in zgodbe iz ljubljanskega predmestja Grba. Lokalna zgodovine te soseske v času, ko se ta pospešeno spreminja iz delavskega predmestja v luksuzno naselje. The photographs, videoanimations and stories of the Ljubljana suburb Grba. The local history of this neighbourhood in the time when the area has been rapidly changing from the predominantly a working-class neighbourhood into a bourgeois luxury suburb.

Singer, 2002 - 2008
Projekt tematizira propadanje slovenske tekstilne industrije in tradicije na Slovenskem. The project thematises the fate of the textile industry and the tradition of textile production in Slovenia.

Dresscode, 2002
Več kot sto fotografij oblek in zgodb iz kolekcije Dresscode sestavlja edinstven arhiv okusov in načinov življenja ljubljanskih meščank in meščanov na prelomu tisočletja. Za vse, ki vas zanima, katere obleke družijo ljubljanske meščanke in meščlane, in kaj so ti o njih povedali. Over hundred photos of Dresscode collection and stories. For everyone interested in which clothing connect the citizens of Ljubljana and what they told about them.
Zgodba v čevljih A Story in Shoes, 2001
Projekt je začasno spremenil beograjsko trgovino s čevlji v prostor komunikacije med prebivalci dveh dežel. This project turned Belgrade footwear shop for a while into a communication space between two countries.

Primer Mojca / The Mojca Case, projekti med 1994 in 1997. The projects between 1994 - 1997: Cherchez la femme, Day of Youth, Bears Make Me Laugh, Lili Marlene, Dislocated Me, Play Your City/Portable Home
All Content (c) Marija Mojca Pungerčar

 

AKTUALNO / RECENT / UPCOMING
_________________________

Razstave, predstavitve, gostovanja:


Zgodba v čevljih, samostojna razstava, Švicarija, Ljubljana, 14. maj 2022

Razstava Osobni kôd odjeće, Park Zvonimira Milčeca, Zagreb, 16. 9. 2022.

Vračanje pogleda, sodelovanje na skupinski razstavi, Cukrarna, Ljubljana, 11. 3. - 21. 8. 2022.

Odtisi in vtisi II., sodelovanje na skupinski razstavi, MGLC Grad Tivoli, 5. 7. - 2. 10. 2022

Čas za sprehod, Biotehniška fakulteta v Ljubljani, 14. 12. 2022

POVEZAVE / LINKS
______

Novičnik za samozaposlene v kulturi

Socialdress

KUD Trivia / Trivia Art

Trivia Records / Zapisi

Veronika Klančnik (In Memoriam)

Odprta zbornica za sodobno umetnost