Marija Mojca Pungerčar v sodelovanju z Božidarjem Zrinskim in Iztokom Hotkom:
UMETNIK/-ICA V MEDIJIH
Medijska podoba Marije Mojce Pungerčar

Marija Mojca Pungerčar in collaboration with Božidar Zrinski and Iztok Hotko:
ARTIST IN MEDIA
The Media Image of Marija Mojca Pungercar

Projekt je skušal pokazati, kako o meni pišejo mediji in kakšno predstavo si o meni in mojem delu lahko ustvari gledalec ali bralec. / The project attempted to show how media write about me and what kind of image could create about me and my work a beholder or a reader.

Raziskava, pogovor, razstava

28. 11. - 25. 12. 2008
Studio 6, Projektna soba SCCA, Metelkova 6, Ljubljana

Projekt temelji na analizi mojega pojavljanja v medijih od začetka mojega umetniškega delovanja leta 1983 do danes. Sodelujoči pri projektu smo na treh ravneh analizirali okrog 500 medijskih objav, ki tvorijo moj dosedanji press klipping.

Marija Mojca Pungerčar: Prva medijska objava,
Nedeljski dnevnik, Pozdravi najmlajših, 1964 ali 1965
Foto: Leopold Pungerčar


avtorica: Zala Vidali  
                       
Hobotnica v powerpoint animaciji (171 Kb)

1. Znanstveni del projekta - sistematično analizo, so opravili študentke 4. letnika in absolvent komunikologije in novinarstva na Fakulteti za družbene vede Robert Bobnič, Jana Juvan, Manca Kodermac in Zala Vidali. 

“Skupina je delo opravila prostovoljno, z zanimanjem, zavzeto, metodološko natančno in strokovno. Predstavitev njihove analize, ki je prva tovrstna analiza pri nas, je bila duhovita in kritična do medijev, ki že petindvajset let gradijo medijsko podobo umetnice. Pokazali so, da manjka utemeljenih člankov o njenem delu, kot tudi tistih, ki bi kontekstualizirali njeno ustvarjalnost na področju sodobne umetnosti. Skupina študentov je opozorila na pomanjkljivost medijev, ki v zadnjem času puščajo prostor nekreativnim in copy-paste zapisom o njenem delu ter opozorila na pomembne generacijske povezave na sceni t. i. >hobotnice<, ki lahko v določenem trenutku učinkovito izgradijo medijsko prepoznavnost.” (op.1)

2. Kvazi-znanstven pristop k analizi likovno kritiških tekstov sta uporabila kustosa Iztok Hotko in Božidar Zrinski.
» Ugotovila sta, da je med vsemi objavljenimi teksti v množičnih medijih le slabih sedem odstotkov tistih, ki vsaj približno opišejo Mojčino delo in ga interpretirajo, praktično nobenega teksta pa ni, ki bi njeno delo umestil in kontekstualiziral znotraj slovenske umetnosti zadnjih dvajsetih let.« (op. 2)

 Statistika z grafi in podatki (.html)


avtorja: Iztok Hotko in Božidar Zrinski

3. Tretja raven analize pa je moj lastni osebni, subjektivni pogled na medijsko konstrukcijo moje javne podobe. » Zadovoljna je s številčnostjo medijskih objav, ki strmo naraščajo od leta 2000 naprej, od časa, ko je tudi sama intenzivneje poročala o svojem delu in pripravljala sporočila za medije. Pojavlja se tudi v različnih medijih in raznolikih kontekstih, od resnih do popularnih, kar šteje za kvaliteto. Svojo analizo je zaključila z vzpodbudnimi kritikami v letu 2008, za katere upa, da bodo pozitivno vplivale na njeno uspešnost na bližajočih se razpisih za sofinanciranje projektov, kar v preteklosti ni imelo odločilnega pomena.« (op. 3)

 
avtorica: Marija Mojca Pungerčar

Opombe 1, 2, 3: Odlomki iz poročila Božidarja Zrinskega “Medij, medij v trafiki povej, kaj se piše v deželi o njej!” (spletna stran SCCA)

 

foto: Arhiv SCCA-Ljubljana, Marija Mojca Pungerčar


Povezave:

Studio 6, Napoved projekta (spletna stran SCCA)

Moja domača stran (www.mojca.info)

Seznam mojih izbranih objav na spletu

2008 © Marija Mojca Pungerčar in avtorji