Marija Mojca Pungerar & Veronika Klannik
ZGODBA V EVLJIH / PRIA U CIPELAMA / A STORY IN SHOES

O projektu
About project

Galerija
Gallery

Zgodbe iz Alpine
“Alpina's" Stories 

Beograjske zgodbe
“Belgrade’s” Stories

Index 

 Film

Razstava
Exhibition

Veronika
Mojca

Beograjski poletni festival Belef 2001, Office Shoes, Terazije, Beograd, Srbija in rna gora, 20 - 23.  7. 2001
Multimedijski umetniki projekt je vkljueval intalacijo v javnem prostoru, interakcijo z obiskovalci in dokumentarni film.

Belef Belgrade Summer Festival 2001, Office Shoes, Belgrade, Serbia and Montenegro, 20 - 23.  7.  2001
The multimedia project included installation in public space, interaction with public, and documentary film.

Pred prihodom v Beograd sva avtorici obiskali tovarno Alpina v ireh, kjer sva opravili kratke intervjuje z delavkami in delavci, ki so izdelovali evlje v Alpininem strojnem parku. Njihove zgodbe o ivljenju in delu sva natisnili na vloke za evlje.  V trgovini Office Shoes v Beogradu sva uredili stojnico, namenjeno pomerjanju Alpininih evljev. Beograjski obiskovalec, ki je prispeval svojo zgodbo, je za nagrado dobil par vlokov za evlje z zgodbo iz tovarne Alpina. Zgodbe beograjskih obiskovalcev sva zapisali na razglednice in jih poslali v tovarno Alpino. Ve

The authors have gone first to "Alpina" shoe factory in Slovenia, where we interviewed workers manufacturing footwear. We printed the short tales about worker's life on shoe insole whose purpose is to make footwear softer and more comfortable. In the footwear shop in Belgrade we communicated with Belgrade costumers. A buyer who would contribute her or his story would be given away an insole with printed worker's story on it. In return we sent postcards with "Belgrade" stories to "Alpina's" workers. More

V okviru projekta je nastal dokumentarni film, v katerem so delavke in delavci tovarne Alpina iri spregovorili o svojem vsakdanjem ivljenju, eljah in nartih. Ve

Arhiv projekta je bil novembra 2006 (skupaj z arhivom projekta Dresscode) razstavljen na 7. Mednarodnem festivalu raunalnikih umetnosti Pixxelpoint v Mestni galeriji Nova Gorica. Ve 

A documentary film was made at "Alpina" factory. The workers talked about their daily life, wishes and plans. More

The archives were in November 2006 (together with the Dresscode project archives) exhibited at the 7th International Digital Art Festival Pixxelpoint in the City Gallery Nova Gorica, Slovenia. Ve

Meta, 30 let
V Alpini delam e petnajst let in nameravam ostati, ker lahko pridem e na slabe. Mo dela v Kranju...

Zgodbe iz Alpine (slovensko   in srbsko)
 

Aleksandar, 20 let

Dela v prodajalni evljev na Terazijah. Ob veerih rad hodi v diskoteke, kjer s prijatelji posluajo hite...

Beograjske zgodbe (slovensko)

Ema, 47 years
I work in Alpina factory for 30 years. I don't have any plans for old-age. I only wish to get there healthy...

“Alpina's" Stories
 (slovenian and serbian language only)
 

Mirjana, 37 years

She is medicine doctor by education, but she never worked in her profession...

"Belgrade Stories" (slovenian language only)
 

2001 © Marija Mojca Pungercar, Veronika Klancnik