MARIJA MOJCA PUNGERČAR projekti/projects     življenjepis/biography
Brotherhood and Unity 2006

INDEX

FOTO / PHOTO

FILM / FILM

O PROJEKTU / ABOUT PROJECT (SI, EN, DE)

RAZSTAVE / EXHIBITIONS

Projekt Bratstvo in enotnost je zgodba o dveh cestah in ljudeh, ki so ju zgradili. Projekt vključuje fotografijo in dokumentarni film.
več  >

The project Brotherhood and Unity is the story about two highways and people who constructed them. The project includes photography and documentary film. more >

Kino Sloga>
Turneja dokumentarnega filma Bratstvo in enotnost po izbranih samskih domovih v Ljubljani. 

The Sloga Cinema >
The screenings of the documentary film Brotherhood and Unity in certain workers’ hostels in Ljubljana.

Press materiali
Press Photo 1 (.jpg, 338 Kb)
Press Photo 2 (.jpg, 1383 Kb)
Bio, projekti


Fotografije / Photos >


Film  >


Razstave / Exhibitions  >


Avtorica / The author                       Photo: Nada Žgank

 

Razstave, festivali, projekcije
Slike > 

Re: ex-post, Critical Knowledge and the Post-Yugoslavian Condition, Open Space, Dunaj, 20. 1. –  21. 2. 2010 >
Kino Sloga, Muzej na cesti, Moderna galerija, 6.- 9. 10. 2008,
>
Land of Human Rights, < rotor >, Graz, Avstrija
True [Hi]stories of Work
, filmski program razstave The Way Things Are...; Centre of Contemporary Art Znaki Czasu, Torun, Poljska, 2008
Rencontres Internationales Berlin, video knjižnica; Haus der Kulturen der Welt, Berlin, Nemčija, 2008

Bratstvo in enotnost, samostojna razstava, konferenca Nove paradigme, novi modeli – Kultura v zunanjih odnosih EU, naročilo Ministrstva za zunanje zadeve RS, galerija Vžigalica, Ljubljana, 12. 5. - 22. 5. 2008 >
31. srečanje BUKO (Bundeskoordination internationalismus), Univerza v Dortmundu, Nemčija, maj 2008

The Rencontres Internationales Madrid (video library), Španija, 5. - 14. 5. 2008
Kino Sindikat, Zveza svobodnih sindikatov, Ljubljana, marec 2008

Politično!, Galerija Velenje, 5. 10. –  5. 11. 2007, Velenje
The Rencontres Internationales Paris (video knjižnica), 23. - 30. 11. 2007, Pariz, Francija >
1. Festival kratkega mednarodnega dokumentarnega filma Srebrenica, Bosna in Hercegovina, 28. 9. 2007
PitchWise festival, Sarajevo, 6. 9. 2007 >
Art Generator, Performing Art Center PAC Multimedia, Štip, Makedonija >
Humor dela, marec 2007, skupinska razstava, galerija Space, Bratislava, Slovaška >
Mednarodni festival kratkega filma Kratkofil (netekmovalni program), Banjaluka, Bosna in Hercegovina, Junij 2007 >
Festival avstrijskega filma Diagonale (selekcija Festivals im Dialog - DokMa), Gradec, Avstrija, marec 2007 > 
2. Grossmannov festival filma in vina (selekcija Digitalni mački - Mladi mački), Ljutomer, avgust 2006 >
F
estival dokumentarnega filma Dokma, selekcija Posebno slovenski, 4. 11. 2006, Maribor >
Lost Highway Expedition, 30. 8. 2006, galerija Škuc, Ljubljana
Bratstvo in enotnost, samostojna razstava, 6.– 25. julij 2006, galerija Simulaker, Novo mesto >

Exhibitions, festivals, screenings
Photos >

Re: ex-post, Critical Knowledge and the Post-Yugoslavian Condition, Open Space,Vienna, Austria, 20. 1. –  21. 2. 2010 >
The Sloga Cinema, Museum in the Street, Museum of Contemporary Art, Ljubljana, Slovenia, 6.- 9. 10. 2008 >
Land of Human Rights
, < rotor >, Graz, Austria
True [Hi]stories of Work
, The Way Things Are... - film program, Centre of Contemporary Art Znaki Czasu, Torun, Poland, 2008
Rencontres Internationales Berlin
, video library; Haus der Kulturen der Welt, Berlin,
Germany, 2008
Brotherhood and Unity, Conference New Paradigms, New Models – Culture in the EU External Relations, solo exhibition commisioned by the Slovenian Ministry of Foreign Affairs, Vžigalica Gallery, Ljubljana, Slovenia, 12. 5. - 22. 5. 2008 >
31st BUKO Meeting (Bundeskoordination internationalismus), Dortmund University, Germany, May 2008
The Rencontres Internationales Madrid (video library), Spain, 5. - 14. 5. 2008
Kino Sindikat, The Union of the Free Syndicates, Ljubljana, March 2008
Political!, Velenje Gallery, 5. 10. –  5. 11. 2007, Velenje, Slovenia
The Rencontres Internationales Paris (video library), 23. - 30. 11. 2007, Paris, France >
Srebrenica International Short Film Festival, Srebrenica, Bosnia and Herzegovina, 28. 9. 2007
PitchWise festival, Sarajevo, 6. 9. 2007 >
Art Generator, Performing Art Center PAC Multimedia, Štip, Macedonia >
Humour Works, March 2007, Space Gallery, Bratislava, Slovakia >
Kratkofil International Short Film Festival (special / non-competitive program), Banjaluka, Bosnia and Herzegovina, June 2007 >
Diagonale,
Festival of Austrian Film (the Festivals im Dialog - DokMa selection), Graz, Austria, March 2007 > 
The 2nd Grossmann Film and Vine Festival (Ljutomer, Slovenia, Avgust, 2006
- October, 2oo6 >
International film festival Documentaries in Maribor – DokMa, Maribor, Slovenia >
The Lost Higway Expedition, August 2006, Škuc Gallery, Ljubljana, Slovenia
Brotherhood and Unity, solo exhibition, July 6th – 25th, 2006, Simulaker Gallery, Novo mesto, Slovenia >

Dokumentarni film
Slike >

Film Bratstvo in enotnost je bil posnet aprila in maja 2006 na gradbišču avtocestnega odseka Hrastje – Lešnica pri Novem mestu ter v Krškem, Ljubljani, v Novem mestu, Lutrškem selu in Domžalah.

Režija, fotografija, montaža, glasba: Marija Mojca Pungerčar
Svetovalec zvoka: Borut Savski
Prevod v angleščino: Marija Mojca Pungerčar
Lektoriranje: Katja Grabnar
Dolžina: 38 minut
Formati: Mini Dv, DVD PAL

Documentary film
Stills >

The film was shot in April and May 2006 on the building site of the Hrastje – Lešnica highway section at Novo mesto, and in Krško, Ljubljana, Novo mesto, Lutrško selo, and Domžale, Slovenia.

Directed by, edited by, cinematography, and music: Marija Mojca Pungerčar
Sound advisor: Borut Savski
Translation: Marija Mojca Pungerčar
English language editing: Katja Grabnar
Running time: 38'
Formats: Mini Dv, DVD

Fotografije
Slike >

Zasnovane so kot montaže posnetkov iz preteklosti in sedanjosti.

Kompozicija: Marija Mojca Pungerčar
Izvorni posnetki:
- Leopold Pungerčar st. (fotografije iz leta 1958),
- Nada Žgank (fotografije iz leta 2006)

Izvedba:
Tisk na foliji, inštalacija na svetlobnih panojih.
Serija 12 fotografij:
- 3 fotografije 140 x 50 cm
- 7 fotografij 70 x 100 cm
- 2 fotografiji 23 x 310 cm

Photographies
Photos >

Designed as the compositions made with old and new photos.

Composition:
Marija Mojca Pungerčar
Original photos:
- Leopold Pungerčar st. (photos from 1958),
-
Nada Žgank (photos from 2006)

Execution:

Print on folia, installed with light boxes.
Serial of 12 photographs:
- 3 photos of dimenzion 140 x 50 cm
- 7 photos of dimenzion 70 x 100 cm
- 2 photos of dimenzion 23 x 155 cm

Kolofon

Avtorica projekta: Marija Mojca Pungerčar

Fotografija: Leopold Pungerčar st., Nada Žgank, Marija Mojca Pungerčar
Oblikovanje tiskovin: Sanja Simić
Povezava in nadzor na gradbiščih: Janez Dragan (DDC svetovanje inženiring)
Varnost pri delu: Sabina Lipar
Kustos razstave: Iztok Hotko
Tehnična pomoč: Marko Kralj, Borut Savski


Koproducenta: KUD Trivia in LokalPatriot
Projekt je finančno podprlo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije. Za pomoč se zahvaljujemo DARS-u in Zavodu za sodobno umetnost SCCA-Ljubljana.
Credits

Author: Marija Mojca Pungerčar
Photography: Leopold Pungerčar st., Nada Žgank, Marija Mojca Pungerčar
Graphic design: Sanja Simić
Control and Connection at building-sites: Janez Dragan (DDC svetovanje inženiring)
Safety: Sabina Lipar
The curator: Iztok Hotko
Technical support: Marko Kralj, Borut Savski

Co-produced by Trivia Art in LokalPatriot.
The project received financial support of the Ministry of Culture of the Republic of Slovenia. Thanks to DARS and to SCCA Center of Contemporary Arts Ljubljana.

2006 - 2008 © Marija Mojca Pungerčar