MARIJA MOJCA PUNGERČAR  STEREOVIZIJE | STEREO-VISIONS

arhiv & index
archives & index

o projektu
about projects

razstave
exhibitions

__________________

moja dekca
my little b
lanket

mojca
trivia

Fotografije so bile posnete na istih lokacijah z istim fotoaparatom v razmaku 30 - 40 let. Avtorja: Leopold Pungerčar (leva stran fotografij) in Marija Mojca Pungerčar (desna stran fotografij).

The photographs were shot at same locations and with the same camera in the span of 30 – 40 years. Authors: Leopold Pungerčar (left side of photos) in Marija Mojca Pungerčar (right side of photos).


ali izberi sliko na meniju desno
klikni na sliko za povečavo

or select a photo on right menu
click on picture for enlargement

 

 

Trebnje

Pred hlevom mamine botre FranckeIn the Barnyard of My Mom's Godmother Francka
Vransko
V koloniji Rdečega križa | At the Red Cross Summer Camp 
Mirna Peč
cerkev | church
Špolarjeva gostilna | Špolar’s pub

šola | school

spomenik | monument

cesta na postajo | way to train station

britof | cementery

trg | square

učiteljski blok | apartments for teachers

tovarna Beti | Beti factory

baraka | hut

zadruga | co-op

Sv. Ana | St. Ana

gasilski dom | fire station

njiva | field