Marija Mojca Pungerčar : Singer

projekti / projects    življenjepis / biography

index

o projektu / about project

galerija / gallery

ZAPRTE TEKSTILNE TOVARNE NA SLOVENSKEM /
CLOSED TEXTILE FACTORIES IN SLOVENIA

kolofon / credits

Singer ( 2002 - 2008)
Projekt tematizira propadanje slovenske tekstilne industrije in tradicije na Slovenskem.
Več o projektu

V okvir projekta Singer sodi tudi raziskava o zaprtih tekstilnih tovarn na Slovenskem. Zbirka fotografij in zgodb zaprtih tekstilnih tovarn predstavlja doslej najbolj popolno dokumentacijo domače tekstilne industrije po tranziciji.


Foto / Photo: Nada Žgank

Singer ( 2002 - 2008)
The project thematises the fate of the textile industry and the tradition of textile production in Slovenia. More about project

To the context of the Singer art project belongs also the research of the closed textile factories in Slovenia. The collection of the photos and stories of the closed textile factories represents the most comprehensive documentation of the national textile industry after transition.

Izdaje / Publications

Publikacija:
Singer, Glasilo zaprtih tekstilnih tovarn na Slovenskem"
Brošura z izbranimi spomini na slovensko tekstilno tradicijo.

- Prva tiskana izdaja iz 2003 (samozaložba) je pošla.

- Druga izdaja: spletna izdaja,
Založba Trivia Records / Zapisi, 2008
več informacij in download

A booklet:
Singer, a Newsletter
of Closed Textile Factories in Slovenia"
The booklet with the selected memories from Slovenian textile tradition.

- The 1st, printed edition from 2003: out of stock.

- The 2nd edition: digital edition, published by Trivia Records / Zapisi, 2008
more info, free download

CD:
Singer, Mojca poje slovenske šiviljske, tkalske in predilske

Založba Trivia Records / Zapisi, 2007
 

več informacij in nakup

CD:
Singer, Mojca Sings Sewing, Weaving and Spinning Songs from Slovenia
Published by Trivia Records / Zapisi, 2007

more info, and a purchase

2008: Singer na razstavi Šengenske ženske, galerija Škuc, Ljubljana / Singer at "The Schengen Women" exhibition, Skuc Gallery, Ljubljana, Slovenia

Video projekcija na platno, položeno na tla, zvok:
- video: "Zaprte tekstilne tovarne na Slovenskem", 7.30 min, loop
- zvok: Singer, zvočni zapis umetniškega projekta iz 2003, SEM)
- posebna izdaja: elektronska izdaja spremljevalnega glasila Singer (iz 2003)

Iz kritike: "Prvi glas razstave je Marija Mojca Pungerčar, ki s petjem starih šiviljskih pesmi in projekcijami fotografij zaprtih tekstilnih tovarn obcuteno opozori na boleče spremembe družbeno-socialnega tkiva in s tem razstavo poveže tudi z našim okoljem." (Vladimir P. Štefanec, Dalec od raja, Šengenske ženske, Delo, Kultura, 11. 2. 2008


Foto / Photo: Marija Mojca Pungercar

The project included video projection on linen on floor, sound:
- video: " In Search of Closed Textile Factories in Slovenia", 7.30 min, loop
- sound: Singer, a sound recording of the art project (2003, Slovene Ethnographic Museum SEM)
- a special edition: the digital edition of the printed booklet Singer (from 2003)

2003: Singer na 9. Mednarodnem festivalu Mesto žensk, Slovenski etnografski muzej SEM, Ljubljana / Singer at the 9th City of Women International Festival of Contemporary Arts , Slovene Ethnographic Museum SEM, Ljubljana, Slovenia
Projekt so sestavljali trije šivalni stroji znamke Singer, zvok, platno, video, spremljevalna publikacija, otvoritveni performans, tiskano vabilo.

Šivalni stroji so bili povezani z audio sistemom, opremljeni s senzorji in ozvočeni. Obiskovalci so bili povabljeni, da se dotikajo šivalnih strojev. Uporabnik je z dotikanjem kovinskih delov sprožil predvajanje slovenskih ljudskih pesmi na temo tkanja, šivanja in predenja v moji izvedbi. Uporabnik je hkrati generiral tudi specifične abstraktne zvoke in šume.

Tla in stena razstavišča so bila pokrita z belim platnom, na katerem je tekla projekcija fotografij zaprtih tekstilnih tovarn na Slovenskem (DVD, 7 minut, loop).

V instalacijo so bile vključene slovenske ljudske pesmi: Le predi dekle predi; Stoji zelena lipica, nobenga lista nima; Vesela, ker bo umrla; Svetim trem kraljem na kirfanje bom šla; Da Jezusu trpljenje polajšano bo; Spevaj nama Katica.

Otvoritveni performans
Nastop Pevskega zbora odpuščenih tekstilnih delavk iz Mirne Peči. Deset pevk je zapelo venček narodnih v zasedbi, zbrani ekskluzivno za to priložnost. Otvoritev razstave je bila hkrati otvoritev festivala Mesto žensk 2003.


Foto / Photo: Dare Čekeliš

Foto / Photo: Nada Žgank

Foto / Photo: Nada Žgank

Več slik iz razstave (galerija)
More photos from exhibition (a gallerry)

The project included three Singer sewing machines, sound, linen, video, a supplemental publication, opening performans, invitation card.

The sewing mashines were connected with sound system and equipped with sensors. Users were invited to touch them. The touching of metal parts trigged the playing of Slovene folk songs on sewing, spinning and wowing, sang by me. User generated specific abstract sounds the same time.

The gallery floor and wall was covered by white linen with projection of the photos of closed textile factories in Slovenia (DVD, 7 minuts, loop).

The installation includes the following traditional Slovene songs: ‘Le predi dekle predi’ [Spin, maid, only spin]; ‘Stoji zelena lipica, nobenga lista nima’ [There stands a green linden tree without a single leaf]; ‘Vesela, ker bo umrla’ [She’s glad that she will die]; ‘Svetim trem kraljem na kirfanje bom šla’ [I will go pray to the Three Kings]; ‘Da Jezusu trpljenje polajšano bo’ [That Jesus’ suffering may be eased]; ‘Spevaj nama Katica’ [Sing for us, Katica].

Opening performance
A woman’s chorus made up of Slovene textile workers from Mirna Peč village performed at the opening. The opening of Singer project was the opening of the City of Women 2003 festival as well.

2002: Singer v galeriji Anton Trstenjak / Singer in Anton Trstenjak Gallery, Ljutomer, Slovenia

Projekt sestavljajo šivalni stroj, zvok, platno, ročno šivana tiskovina.

Pedal šivalnega stroja je bil povezan z audio sistemom.
Uporabnik je s pritiskom na pedal sprožil predvajanje slovenske ponarodele pesmi “Le predi dekle predi” v moji izvedbi.

Tla galerije so bila pokrita z belim platnom.


Foto / Photo: Marija Mojca Pungercar

The project included one sewing machine, sound, linen and hand-sewed booklet.

The sewing machine pedal was connected with audio system. By the peddaling user trigged the playing of the slovene folk song “Le predi dekle predi” [Spin, maid, only spin] (sang by me) .

The gallery floor was covered with white linen.

Povezave:
- Singer na spletni strani Mesta žensk
- Singer na spletni strani SEM-a


Freska na tovarni Sukno, Zapuže / The frecso on the Sukno textile factory in Zapuže. Foto / Photo: Marija Mojca Pungercar

Links:
- Singer at the City of Women festival
- Singer at the Slovene Ethnographic
Museum

2003 - 2008 © Marija Mojca Pungercar