MARIJA MOJCA PUNGERČAR  V AKCIJI | SPECIAL OFFER 

arhiv Tržaška
Trzaska archives

akcija | action

photo-story

index    

mojca 

trivia
 
Foto | Photo: Nada Žgank
S projektom V akciji opozarjam na odnos med novimi oblikami porabništva in spreminjanjem mesta.

With the Special Offer Project I call attention to the relationship between consumerism and changing urban environments.
V projektu se ukvarjam s Tržaško cesto v Ljubljani. Tržaška spada med tiste ljubljanske predele, ki jih je med drugim zelo zaznamovala selitev nakupovalnih središč na mestno obrobje. V zadnjih letih ni mogoče spregledati znakov propadanja nekdaj poslovno živahne ceste. Veliko trgovin in delavnic, ki so se nekdaj nizale na obeh straneh Tržaške, se je postopoma zaprlo. Življenje se je preselilo v bližnji nakupovalni center, kamor se sedaj stekajo okoliški kupci.

I have been occupied with Trzaska street in Ljubljana. This is one of the Ljubljana regions that have been affected by moving shopping centers to suburbs. In last years one cannot overlook the signs of collapse of this street, which used to be lively market street. A lot of shops and services have been graduate closed down. Life has been moved to the near-by shopping mall.

Arhiv: Fotodokumentacija Tržaške ceste v Ljubljani med leti 2003 - 2005. Tri poletja zapored sem fotografirala spodnjo Tržaško cesto v območju med avtobusnim postajališčem Glince in viško cerkvijo.

Archives: The photo-documentation of Trzaska street between 2003 - 2005. Three years in row I was photographed the lower Trzaska street between the Glince bus station and the church.

Akcija: Enkratni site-specific umetniški dogodek V akciji, ki sem ga izvedla 8. 9. 2005 v opuščenem lokalu na Tržaški cesti 82.

The action: A one-time, one-day-only art event Special Offer, which included an installation and socializing in an abandoned photography store at Tržaška cesta 82.

2005 - 2006  (C) Marija Mojca Pungerčar