« Nazaj slovensko english

April 2023

PREDLOGI ZA SEZNAM POKLICEV IN KRITERIJEV POKLICEV SAMOZAPOSLENIH

Novičnik za samozaposlene v kulturi je na Ministrstvo za kulturo poslal predloge za posodobitev seznama poklicev in kriterij poklicev samozaposlenih v kulturi.

Predloge smo poslali na poziv Direktorata za razvoj kulturih politik pri MK.  Poziv je bil namenjen članom Delovne skupine za trajni dialog s samozaposlenimi in drugimi delavci v kulturi, med katerimi je tudi urednica Novičnika, mag. Marija Mojca Pungerčar. Predloge smo zbrali  na terenu, med uporabniki oz. naročniki Novičnika za samozaposlene v kulturi.

PREDLOGI NOVIČNIKA ZA SAMOZAPOSLENE V KULTURI ZA MINISTRSTVO ZA KULTUR

1.Splošno

Splošna usmeritev pri spreminjanju seznama in kriterijev poklicev samozaposlenih naj gre v smeri večje podpore kvaliteti, vzdržnosti in dolgoročnosti umetniške oz. kulturniške produkcije. Predlagamo zmanjšanje zahtev po številčnosti (nove) produkcije ter boljše vrednotenje večletnih projektov, postprodukcij ali prenosov projektov.

2. Predlagamo uvedbo specializiranih poklicev v kulturi:

OBLIKOVALEC SVETLOBE / SVETLOBNI UMETNIK – področje VIZ (vizualne umetnosti)
Opis delovanja: oblikovanje svetlobnih učinkov, elementov, objektov in ambientov.

VJ – področje VIZ/INTER (vizualne in intermedijske umetnosti)
Opis delovanja: mešanje video podob in zvoka, obdelava vizualnega materiala v realnem času.

VIZUALNI TEHNIK – področje VIZ (vizualne umetnosti)
Opis delovanja: izdelovanje objektov za razstave, postavljanje in opremljanje razstav.

INTERMEDIJSKI TEHNIK – področje INTER (intermedijske umetnosti)
Opis delovanja: programiranje, elektronika, delo z mediji.

INTERDISCIPLINARNI USTVARJALEC – področje VSA (vsa področja)
Opis delovanja: kombiniranje več poklicev (npr. prevajalec, lučkar, producent), točke za kvaliteto bi se seštevale.

3. Predlagamo seštevanje referenc pri vseh poklicih

Pri presojanju upravičenosti do subvencioniranih prispevkov za socialno varnost se v sedanji ureditvi upoštevajo reference pri vseh poklicih, ki jih samozaposleni opravlja oz. je zanje registriran, vendar le pri kriteriju količine. Pri kriteriju kvalitete pa je treba izkazati celotno izjemnost v(vsaj) enem poklicu. Samozaposleni, ki opravljajo dva ali več poklicev, imajo težave z doseganjem polne kvalitete na samo enem področju. Predlagamo, da se reference vseh poklicev seštevajo tudi tudi pri kriteriju kvalitete, ne samo kvantitete.

4. Predlagamo upoštevanje delne samozaposlitve

Mnogi samozaposleni so delno zaposleni, za pridobitev pravice do prispevkov pa morajo vseeno dosegati polna merila, enako kot prosilci, ki so samozaposleni za poln delovni čas. Predlagamo, da se pri ugotavljanju količine upošteva morebitna delna zaposlitev prosilca za pravico do subvencioniranih prispevkov za socialno varnost.

5. Predlagamo ukinitev priporočil pri referenčnih ustvarjalcih

Pri vlogah za pridobitev / podaljšanje pravice do subvencioniranih prispevkov za socialno varnost priporočila niso izrecno predpisana, vendar po njih na ministrstvu sprašujejo. Samozaposleni jih prilagajo, ker vlada prepričanje, da vloge brez priporočil niso podprte v zadostni meri. Predlagamo, da se priporočila ukinejo pri ustvarjalcih z daljšim statusom, kjer se strokovna komisija lahko odloči na podlagi njihovih referenc. Priporočila naj komisija zahteva in upošteva samo pri prosilcih, ki še ne premorejejo dovolj referenc (npr. nimajo še samostojnih razstav, imajo pa skupinske).

6. Predlagamo posodobitev seznama nacionalnih nagrad za kulturo

Nove nacionalno pomembne nagrade, ki so nastale v zadnjem času, je treba dodati v seznam nacionalnih nagrad za kulturo. Postopek naj se izvede večtirno:
– Ministrstvo za kulturo naj izvede interno raziskavo in izsledi nagrade, ki niso v seznamu, bi pa bile primerne zanj; hkrati naj pozove mrežo javnih kulturnih ustanov v RS ter zastopne organizacije, da ministrstvu posredujejo neposredne predloge za posodobitev seznama glede na poznavanje svojega strokovnega delokroga in regionalnega okolja.
– Člani področnih komisij na ministrstvu, ki zdaj obravnavajo vloge samozaposlenih, naj glede na svojo osebno razgledanost po področju evidentirajo ustrezne nagrade, ki niso vključene v seznam.
– Ministrstvo naj objavi javni poziv za predloge za dopolnitev seznama.

Novičnik za samozaposlene v kulturi predlaga vpis dveh novih nagrad:

– NAGRADA IN PRIZNANJE IVANA KOBILCA – področje VIZ/INTER (vizualne in intermedijske umetnosti)
Nagrado in priznanje podeljuje od leta 2018 Društvo likovnih umetnikov Ljubljana. V okviru nagrade podeljujejo Nagrado Ivane Kobilca za aktualno produkcijo, Nagrado Ivane Kobilca za življenjsko delo ter Priznanje Ivane Kobilca za sopotnike in podpornike likovne in vizualne umetnosti.

– PRIZNANJE OBČINE KOČEVJE DEKLICA S PIŠČALKO
Priznanje je nagrada Občine Kočevje, ki jo občinski svet podeljuje za strokovno odličnost na področju umetnosti, humanističnih znanosti in kulture. Pomembnost nagrade je opredeljena v odloku o podeljevanju – Ur. l. RS, št. 81/2011 z dne 14. 10. 2011 – in njegove spremembe – Ur. l. RS, št. 11/2013 z dne 4. 2. 2013 in Ur. l. RS, št. 48/2015 z dne 3. 7. 2015)

Zbrala in uredila Marija Mojca Pungerčar

Ljubljana, 12. 4. 2023

Trivia Records Zapisi

  • Lately i am acquiring some finger dexterity again. The victims are some relatively newly developed instruments (turboguitars, turboflutes and cirkulinos). Here is a selection of cutouts from various live situations - mostly as parts of Cirkulacija 2 program - from 2020 onwards.
  • Celjska interdisciplinarna impro zasedba s projektnim imenom Umoblodnica v sestavi: Iva Tratnik, Andreja Džakušič, Keiko Miyazaki, Estela Žutić, Simon Macuh, Dalibor Bori Zupančič, Borut Peternelj – Amper-o-mat. Posnetek nastopa 20. maja 2021 Cirkulaciji 2 | podhod Ajdovščina.
  • Generative algorithmic composition excerpts based on realtime video data for Francisco Tomsich "ELEGIJA | ELEGY" video installation presented from 10th to 21st July 2020 at Cirkulacija 2 Ljubljana Slovenia. Elegija (Elegy) is a mournful song performed by ensemble of video installations, sculptures and sound installation – made specifically for Cirkulacija 2’s premises. The installation setup was totally site-specific – for the new space of Cirkulacija 2 in Ajdovščina subway.
  • Field recordings in air and water during the Cirkulacija 2 visit in Finland. The place of rest and contemplation was at Future Lake near Helsinki and the performance place was on Merikerho club/ ship in Helsinki harbor. Boštjan Leskovšek was using the underwater recordings as his instrument. Here it is as separate album.
  • A recording of Cirkulacija 2 (Stefan Doepner, Boštjan Leskovšek, Borut Savski) performance at Merikerho club Helsinki Finland on 20th October 2018. Visit was part of two-way exchange between Ljubljana and Helsinki (Cirkulacija 2 and Koelse = Association of experimental electronics – Kokeellisen Elektroniikan Seura)
  • V gosteh v C2 je bil John Duncan, eden temeljnih sodobnih radikalnih umetnikov zadnjih štirideset let. Z Duncanom smo v veliki dvorani Cirkulacije 2 v treh dneh pripravili kvadrofonsko situacijo v kateri smo se zvrstili vsi sodelujoči. Domači sodelujoči: Iva Tratnik, Stefan Doepner, Boštjan Leskovšek in Borut Savski.
  • Double-bill/ triple action. On the occasion of Mike Hentz' Mental Landscapes lecture at Cirkulacija 2 - a concert occurred: Javier Areal Vélez – Argentinian composer and guitar improviser claiming to be open to any kind of participation visited C2. He was joined by the two local strummers: Leskovšek and Savski.
  • Moške sodobne različice vokaliziranja so izven gostilne ali cerkve (formatiranih oblik pevskih zborov) redke. Na pobudo Košnika, ob neposrednem nedavnem vzoru Tomažinke, je nastala ideja za uporabo glasu kot izhodišče in elektroakustične prijeme kot berglo za tri zvočne raziskave.
  • Ob otvoritvi sezone Cirkulacija 2 | leto 2017/ letnik X - prigodni kulturno-umetniški program – impro session, dva ali trije. Mali synthi velikega Boštjana in otožni zvoki mandolin – Savski + Cirkulino ter Kristl.
  • Bogdana Herman in Borut Savski sva leta 2010 zasnovala projekt Novokomponiranih slovenskih ljudskih, kar je rodilo sedem javnih koncertov in zbirni cd album. V letu 2016 se je začel novi krog slovenskih novoljudskih. Delni rezultati so že dostopni ...