« Back slovensko english

July, 2022

POBUDA ZA USKLADITEV IN IZBOLJŠAVO DNEVNEGA NADOMESTILA ZA SAMOZAPOSLENE V KULTURI

Novičnik za samozaposlene v kulturi je na Ministrstvo za kulturo poslal pobudo o uskladitvi dnevnega nadomestila za čas zadržanosti od dela zaradi bolezni ter predloge za izboljšavo dnevnega nadomestila v korist samozaposlenih v kulturi.

POBUDA ZA USKLADITEV IN IZBOLJŠAVE DNEVNEGA NADOMESTILA ZA ČAS ZADRŽANOSTI OD DELA ZARADI BOLEZNI ZA SAMOZAPOSLENE V KULTURI

Spoštovana dr. Vrečko!

Pri Novičniku za samozaposlene v kulturi se veselimo vaših namer za izboljšanje položaja samozaposlenih v kulturi. Želimo vam veliko moči ter zaupanje kulturniške stroke in javnosti!

V duhu sodelovanja, ki si ga želite, vas opozarjamo na aktualen problem neusklajenosti dnevnega nadomestila za čas zadržanosti od dela zaradi bolezni, z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter predlagamo njegovo rešitev. Obenem predlagamo tudi izboljšave dnevnega nadomestila v korist samozaposlenih v kulturi.

Spomladi je stopil v veljavo Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ), ki v 29. členu ureja nadomestilo plače od 21. dne zadržanosti od dela zaradi bolezni ali poškodbe. Pred to spremembo so samozaposleni kulturniki lahko pridobili bolniško nadomestilo v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) z 31. delovnim dnem zadržanosti od dela, za prvih 30 delovnih dni bolezni pa so lahko enkrat letno pridobili dnevno nadomestilo za čas zadržanosti od dela zaradi bolezni na Ministrstvu za kulturo (MzK).

Pogoj dolgotrajne bolezni najmanj 31 delovnih dni na MzK še vedno velja, ni pa več logičen, saj po spremembi ZZVZZ sedaj nadomestilo MzK pokriva zadnjih deset delovnih dni, ki jih po novem pokrije že nadomestilo ZZZS. Za pridobitev dnevnega nadomestila na MzK pa morajo samozaposleni še vedno izpolniti pogoj najmanj 31 delovnih dni dolge zadržanosti od dela, kar za deset delovnih dni zamakne možnost njegove pridobitve.

Predlagamo, da spremenite pogoj za pridobitev dnevnega nadomestila za čas zadržanosti od dela zaradi bolezni tako, da ga samozaposleni v kulturi lahko pridobijo že ob izpolnitvi pogoja najmanj 21 delovnih dni dolge zadržanosti od dela.

S tem bi obstoječi pogoj MzK-ja uskladili z novelo Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, odpravili dvojno nadomestilo za deset dni bolniške odsotnosti in pripomogli k temu, da samozaposleni v kulturi lahko pridobijo dnevno nadomestilo na MzK deset dni prej. Do njega bi bili po našem predlogu upravičeni ob izpolnitvi pogoja najmanj 21 delovnih dni dolge zadržanosti od dela zaradi bolezni (sedaj 31 delovnih dni), kar znese v praksi en koledarski mesec (sedaj šest tednov).

Obenem predlagamo, da MzK prizna upravičenost do dnevnega nadomestila tudi v primeru poškodb, ne samo bolezni, kot velja sedaj. V primeru poškodb namreč sedaj samozaposleni ostajajo brez vsakega nadomestila za prvih 20 delovnih dni, kar v praksi znaša en koledarski mesec. Omejevanje nadomestila na razlog bolezni je MzK doslej pojasnjevalo s tem, da se samozaposleni lahko nezgodno zavarujejo sami. Večina samozaposlenih kulturnikov si težko privošči že osnovne življenjske dobrine, kaj šele zavarovalne premije nezgodnih zavarovanj.

Prav tako predlagamo, da MzK prizna upravičenost do dnevnega nadomestila v primeru bolezni in poškodb vsakič, ko nastopi dolgotrajna odsotnost od dela in ne samo enkrat na leto, kot velja sedaj. Samozaposleni kulturniki so najbolj ranljiva skupina akterjev v kulturi, ob bolezni in poškodbah pa postanejo še bolj ranljivi, še zlasti v koronskem in postkoronskem obdobju.

Lep pozdrav!
Mag. Marija Mojca Pungerčar
vodja in urednica Novičnika za samozaposlene v kulturi

Ljubljana, 23. 6. 2022

Dopis .pdf

Trivia Records Zapisi

  • Lately i am acquiring some finger dexterity again. The victims are some relatively newly developed instruments (turboguitars, turboflutes and cirkulinos). Here is a selection of cutouts from various live situations - mostly as parts of Cirkulacija 2 program - from 2020 onwards.
  • Celjska interdisciplinarna impro zasedba s projektnim imenom Umoblodnica v sestavi: Iva Tratnik, Andreja Džakušič, Keiko Miyazaki, Estela Žutić, Simon Macuh, Dalibor Bori Zupančič, Borut Peternelj – Amper-o-mat. Posnetek nastopa 20. maja 2021 Cirkulaciji 2 | podhod Ajdovščina.
  • Generative algorithmic composition excerpts based on realtime video data for Francisco Tomsich "ELEGIJA | ELEGY" video installation presented from 10th to 21st July 2020 at Cirkulacija 2 Ljubljana Slovenia. Elegija (Elegy) is a mournful song performed by ensemble of video installations, sculptures and sound installation – made specifically for Cirkulacija 2’s premises. The installation setup was totally site-specific – for the new space of Cirkulacija 2 in Ajdovščina subway.
  • Field recordings in air and water during the Cirkulacija 2 visit in Finland. The place of rest and contemplation was at Future Lake near Helsinki and the performance place was on Merikerho club/ ship in Helsinki harbor. Boštjan Leskovšek was using the underwater recordings as his instrument. Here it is as separate album.
  • A recording of Cirkulacija 2 (Stefan Doepner, Boštjan Leskovšek, Borut Savski) performance at Merikerho club Helsinki Finland on 20th October 2018. Visit was part of two-way exchange between Ljubljana and Helsinki (Cirkulacija 2 and Koelse = Association of experimental electronics – Kokeellisen Elektroniikan Seura)
  • V gosteh v C2 je bil John Duncan, eden temeljnih sodobnih radikalnih umetnikov zadnjih štirideset let. Z Duncanom smo v veliki dvorani Cirkulacije 2 v treh dneh pripravili kvadrofonsko situacijo v kateri smo se zvrstili vsi sodelujoči. Domači sodelujoči: Iva Tratnik, Stefan Doepner, Boštjan Leskovšek in Borut Savski.
  • Double-bill/ triple action. On the occasion of Mike Hentz' Mental Landscapes lecture at Cirkulacija 2 - a concert occurred: Javier Areal Vélez – Argentinian composer and guitar improviser claiming to be open to any kind of participation visited C2. He was joined by the two local strummers: Leskovšek and Savski.
  • Moške sodobne različice vokaliziranja so izven gostilne ali cerkve (formatiranih oblik pevskih zborov) redke. Na pobudo Košnika, ob neposrednem nedavnem vzoru Tomažinke, je nastala ideja za uporabo glasu kot izhodišče in elektroakustične prijeme kot berglo za tri zvočne raziskave.
  • Ob otvoritvi sezone Cirkulacija 2 | leto 2017/ letnik X - prigodni kulturno-umetniški program – impro session, dva ali trije. Mali synthi velikega Boštjana in otožni zvoki mandolin – Savski + Cirkulino ter Kristl.
  • Bogdana Herman in Borut Savski sva leta 2010 zasnovala projekt Novokomponiranih slovenskih ljudskih, kar je rodilo sedem javnih koncertov in zbirni cd album. V letu 2016 se je začel novi krog slovenskih novoljudskih. Delni rezultati so že dostopni ...