SLOVENSKO

DIY
Do it yourself (DIY)

Založba / arhivarna Trivia Records / zapisi v tretjem letniku izdaj povzema princip "naredi sam" (diy) in princip obravnava kot del umetniške subkulture. Založba / arhivarna Trivia Records / zapisi v tretjem letniku izdaj povzema princip "naredi sam" (diy) in princip obravnava kot del nujne kulture.

V letu 2009 v okviru večletnega projekta Trivia Records / Zapisi načrtujemo serijo samozaložniških dejavnosti (in ustreznih izdaj), ki bodo potekala vzporedno v različnih medijih. Gre za žanrsko raznolika dela, ki nastajajo ali se predstavljajo v tako raznovrstnih okoliščinah, kot so delavnice, performansi in inštalacije na terenu, v galerijah in v muzejih.

Osnovna teza, ki nas vodi pri odločitvi za tovrstni projekt je, da je za umetnost (kreativni pristop) zanimiva tako najnovejša - še sveža - ne splošno uporabljena tehnologija (ki je le še zgolj nereflektirana, funkcionalna), kot tudi tista polpretekla – ne več splošno uporabljana (ponovno dostopna za razmislek, re-interpretacijo, re-invencijo). Skušali bomo narediti most med obema in tako ustvariti popolnejši zorni kot na polje tehnološke umetnosti in značilnosti postmoderne in moderne (industrijske in postindustrijske) – torej današnje dobe.

V nasprotju z diktatom vladajoče konzumne kulture, ki ponuja industrijske izdelke, kjer je razumevanje nastajanja (torej: tehnologije) nerazkrito, bomo ponudili nekaj temeljnih elektronskih vezij, kot so senzorji, „interfejsi“ ali instrumenti, ki so še kako uporabni. Ob tem bomo organizirali nekaj ustreznih delavnic, kjer bomo na kratko predstavili zgodovinski oris izdelkov, avtorje in nekatere pomembne pretekle izvedbe, v primeru instrumentov pa tudi izvajalce.

Elektronski in programski vmesniki:

Na spletu bodo prosto dostopna navodila za izdelavo temeljnih elektronskih vmesnikov; pripravili bomo tudi nekaj "kit" (naredi sam) izdelkov za tiste, ki imajo manj časa (pa nekaj več denarja).

a) Termenvox

Prvi elektronski glasbeni instrument, senzor bližine avtorja Leva Nikolajeviča Termena iz leta 1921. Gre za temeljni izum na področju elektronike, ki je nastal neposredno po izumu prvega ojačevalnega elementa in je del pionirskega obdobja radijskih oddajnikov. Projekt najenostavnejše izvedbe je bil v letu 2008 že opravljen – na delavnici v okviru festivala Sajeta v Tolminu smo jih uspešno izdelali vseh deset. Za naprej nas zanimata dve stopnji: napredni senzor bližine kot vmesnik za računalnik in povsem uporabni glasbeni instrument.

b) Analogni senzorji, modulatorji in pretvorniki

So enostavno povedano različni sestavni deli analognega sintetizatorja, običajno pa tudi merilni inštrumenti. Projekte bom pripravil modularno, torej tako, da jih bo moč med seboj povezovati na različne načine. V osnovnih izpeljavah so to že domišljeni in uporabljani sistemi v t.i. črnih škatljah, ki sem jih zadnjih deset let gradil Borut Savski.

c) Analogna logika / BEAM robotika (biologija, estetika, avtonomija in mehanika)

Je novejša okupacija Boruta Savskega, tesno povezana z najnovejšimi spoznanji o tem, kaj je interaktivnost. S tem v zvezi je pomemben nov pogled na polje kibernetike, avtopoetike in avtonomije. Prav tako tudi pogled na vprašanje definicije „živega“ - torej človeka in stroja. Pojem BEAM druži vsa najpomembnejša polja – v avtonomiji tudi sociologijo. Analogna logika v praksi pomeni sestaviti (elektronski) sistem, ki različne vhodne podatke / spremembe pretvori v nekakšno časovno zaporedje dogodkov, ki pa ni periodično. Ena različica je bila uporabljena na festivalu Ars Electronica 2008 in v okviru projekta Prenapete strukture.

d) Originalne spletne programske rešitve

V preteklosti smo izdelali kar lepo število avtorsko originalnih spletnih programskih rešitev, kar bi bilo primerno na podoben način kot prej opisano pripraviti za javno rabo. Med te sodijo programčki za spletne peticije, razni preverjeni dodatki za spletni sistem Wordpress in njihove samostojne rešitve (programčki za mailing liste, za oglasovanje in cenjevanje, itd.).

Mehki socialni vmesniki:

V DIY sklop sodi tudi ponudba mehkih socialnih vmesnikov, s katerimi se bo ukvarjala predvsem Marija Mojca Pungerčar. Tovrstni “napravi sam” uporabni paketi bodo bodo različne tehnologije in materiale povezovali z že pozabljenimi ljudskimi modrostmi, domačimi veščinami.

a) Socialdress kit

Naredi sam” uporabni paketi, ki raziskujejo in odkrivajo osupljive (domiselne, preproste...) tehnološke domislice že pozabljenih rokodelskih in obrtniških veščin.