SLOVENSKO

Audio Video > Video
Songs, Music, Sound Art, Documentary video, Experimental Video, etc...
Music (22)
Sound (27)
Video (3)
 
Selection from Audio Video > Video View all items
Interdisciplinary impro group from Celje Slovenia with the project name Umoblodnica (Iva Tratnik, Andreja Džakušič, Keiko Miyazaki, Estela Žutić, Simon Macuh, Dalibor Bori Zupančič, Amper-o-mat). A recording of the performance on May 20, 2021 Circulacija 2 | underpass Ajdovščina Ljubljana.
free download 
Del dejavnosti v sklopih, ki jih avtor imenuje "evolucionarni video", "generativni video", "videografični principi" in "matematika jezika". Zadnji se nanaša na princip generiranja pomenskih enačb. Začetki produkcije sodijo v konec leta 2006 in so še vedno aktualni.
free download 
Ror is Boštjan Leskovšek, poet and sound artist. With video and sound performance The Nature of Patience he opened the second part of festival Intermediate Spaces in november 2006 at Kapelica gallery in Ljubljana / Slovenia. An hour long transition from night to day would not be conceptually correct if it would be shortened. But the net is another story.
free download