SLOVENSKO

All > VideoAudio Video > Video
Songs, Music, Sound Art, Documentary video, Experimental Video, etc...
Music (22)
Sound (27)
Video (3)
Hard (9)
Prints (8)
Booklets (1)
Posters (4)


 
Catalog of Trivia Records / Zapisi > VideoAudio Video > Video Print the list
Author: Umoblodnica
Title: Zeleni zvoki
Year: 2021
Listed on: Audio Video > Video
Interdisciplinary impro group from Celje Slovenia with the project name Umoblodnica (Iva Tratnik, Andreja Džakušič, Keiko Miyazaki, Estela Žutić, Simon Macuh, Dalibor Bori Zupančič, Amper-o-mat). A recording of the performance on May 20, 2021 Circulacija 2 | underpass Ajdovščina Ljubljana.
free download
Author: Borut Savski
Title: Videographics
Year: 2009
Listed on: Audio Video > Video
Del dejavnosti v sklopih, ki jih avtor imenuje "evolucionarni video", "generativni video", "videografični principi" in "matematika jezika". Zadnji se nanaša na princip generiranja pomenskih enačb. Začetki produkcije sodijo v konec leta 2006 in so še vedno aktualni.
free download
Author: Boštjan Leskovšek - Ror
Title: The Nature of Patience
Year: 2007
Listed on: Audio Video > Video
Ror is Boštjan Leskovšek, poet and sound artist. With video and sound performance The Nature of Patience he opened the second part of festival Intermediate Spaces in november 2006 at Kapelica gallery in Ljubljana / Slovenia. An hour long transition from night to day would not be conceptually correct if it would be shortened. But the net is another story.
free download