VERONIKA KLANČNIK 

Veronika
 
Foto / Photo: Li Weingerl

Veronika v projektu Zgodba v čevljih, julij 2001, Office Shoes, festival Belef, Beograd / Veronika in "A Story in Shoes" project, July 2001, Office Shoes,  Belef festival, Belgrade
        
 
Foto / Photo: Marija Mojca Pungerčar

Veronika v projektu Dresscode, oktober 2002, Kiberpipa, Ljubljana / Veronika in "Dresscode" project, October 2002, Cyberpipe, Ljubljana
          
Foto / Photo: Petra Petan
Veronika v projektu Safe House, november 2003, atelje za slovenske umetnike, New York / Veronika in "Safe House" project, November 2003, Atelier for Slovenian artists, New York
               
Foto / Photo: Marjan Kokot

nazaj / back


2005 (c) Marija Mojca Pungerčar