doma
 at home

razstave
exhibitions

esej o projektu
essay about project

kolofon
credits

    mojca                       trivia   

fotografije & zgodbe
photos & stories

 

Marija Mojca Pungerar
PRED DOMAIM PRAGOM / OUTSIDE MY DOOR

video & zgodbe
video & stories
 

V projektu Pred domaim pragom se ukvarjam z dokumentiranjem sprememb v okolju, v katerem ivim.

Lokacija: predmestje Grba (obmoje med Viem, Rono dolino in Vrhovci v Ljubljani, Slovenija.

Trajanje
: januar 2001 - avgust 2004 - se nadaljuje.

O projektu:

Domao sosesko sem med januarjem 2001 in avgustom 2004 fotografirala na vsakodnevnih sprehodih s psom. Mojo pozornost je pritegnilo 22 razlinih lokacij. Redno sem jih fotografirala v razlino dolgih asovnih intervalih. Ob fotografiranju sem si zapisovala tudi zgodbe teh prizori, oziroma tisto, kar me je na njih pritegnilo. Tako sem zabeleila del lokalne zgodovine te soseske v asu, ko se ta pospeeno spreminja iz delavskega predmestja v luksuzno naselje.
ve

In the project Outside my door I document the changes in the neighbourhood where I live.

Location:
 the Grba neighborhood (the area between Vi, Rona dolina and Vrhovci neighbourhoods in Ljubljana, Slovenija.

Duration: January 2001 - August 2004 - ongoing.

About the project:

Between January 2001 and August 2004 I have been documenting my local neighbourhood on my daily rounds with my dog. I have frequented 22 different neighbourhood locations and regularly recorded them through different time intervals. Next to taking photographs I have been also puting down the stories of this locations. On this way I have recorded the part of a local history of this neighbourhood in the time when the area has been rapidly changing from the predominantly a working-class neighborhood into a bourgeois luxury suburb. 
more 

K projektu lahko dostopate na dva naina:

- videoanimacije & zgodbe; zakljuena serija 22 videoanimacij in zgodb. (potrebujete predvajalnik Quicktime)

- fotografije & zgodbe; projekt nadaljujem z dodajanjem novih fotografij in dopisovanjem zgodb

You can accsess the project on two ways:

- video-animations & stories; the completed serial of 22 videoanimations and stories. (download Quicktime player)

- photographs & stories;  I am continuing the project by adding new photographs and continuing stories.

2004 © Marija Mojca Pungerar