Slovenscina

press release (SLO)

KUD Trivia

Sporo?ilo za javnost št. 2
Ljubljana, 17. 10. 2006
Zaključek prvega dela Vmesnih prostorov na festivalu Steirischer Herbst v Grazu

V nedeljo 15. oktobra 2006 se je zaključil prvi del kulturno-umetniške izmenjave dveh urbanih okolij – Ljubljane in Graza. Drugi del festivala bo potekal od 6. do 10. novembra v Ljubljani v galeriji Kapelica in v prostorih Kiberpipe na Kersnikovi 4/6 v Ljubljani.

Na mini-festivalu je sodelovalo ve? kot dvajset avtorjev razli?nih podro?ij iz obeh okolij. Po lastnih željah so predstavili bodisi že realizirane projekte, tekoče projekte ali pa idejne zasnove njihovih bodočih projektov. V Grazu je bil festival del graškega festivala sodobne umetnosti Steirischer Herbst.

V Ljubljani bo poudarek na predstavitvi del in idej avstrijskih avtorjev, domači pa bodo sodelovali z nekaj njihovimi novejšimi ali pa še nepredstavljenimi projekti in iniciativami.

Sodelujoči:
- Reni Hofmueller
- Jogi Hofmueller
- Miriam Raggam
- Divanova 06
- Nicole Pruckermayr
- IOhannes Zmoelnig
- Renate Mihatsch
- Seppo Gruendler & Rupert Lehofer
- IEFS – Maki Stolberg & Ursula Kiesling
- Fraenk Zimmer
- Maru & CHMAFU Nochords
- Karl Stocker
- tonto music and comic label
- Anita Hofer & Maja Pan.
- Borut Savski
- Marija Mojca Pungerčar
- Stefan Doepner
- Luka Prinčič
- Matjaž Manček
- Boštjan Leskovšek
- Chiron Morpeus
- Dunja Kukovec
- Keka Ćalić
- Milena Kosec
- Nada Žgank
- Irena Tomažin
- Neven Korda

Mednarodno izmenjavo je omogo?ilo Ministrstvo za kulturo RS, Mestna ob?ina Ljubljana, festival Steirischer Herbst. Vmesni prostori so koprodukcija KUD Trivia, galerije ESC Graz, galerije Kapelica in Kiberpipe.

Več o projektu in udeležencih (v angleščini) in slike pa najdete na spletni strani
http://www.3via.org/IntermediateSpaces/?page_id=31

Dodatne informacije: Borut Savski 040 911 069

Kud Trivia http://www.3via.org/

——————————————————————————————————–

KUD Trivia

Sporočilo za javnost 1 (dokument v word formatu)
Ljubljana, 18. 09. 2006
Vmesni prostori na festivalu Steirischer Herbst v Grazu

O mini-festivalu Vmesni prostori

Naslov mini-festivala je mišljen kot metafora na mnogih nivojih. Vmesni prostor je tisti skupen prostor, ki si ga nihče ne lasti. Tak prostor soustvarjamo, pri tem pa ohranjamo svojo individualnost in lastni izraz. Gre torej za prostor komunikacije in ne konfrontacije.

Eden od pogojev za to je obstoj enakovrednih in izmenjujočih se polov (položajev, vlog) poslušanja in pripovedovanja. Pripoved razumemo tudi kot pripoved v umetniških jezikih. V skupni prostor je potrebno posegati, ga napolniti, vendar si ga ne smemo čez mero prisvajati. Prav tako lahko Vmesne prostore razumemo kot prostor sobivanja različnih

generacij, ustvarjalcev razli?nih praks in izrazov, kadar med njimi poteka spoznavanje in sodelovanje. Na nivoju umetniških praks pa zagovarjamo sodobno umetnost, ki presega stilske in tehnološke žanre, oziroma jih največkrat kar združi v nov izraz – intermedijsko umetnost.

Vmesni prostori nosijo podnaslov samoorganizirani, in predvsem odprtokodni. Princip odprtokodnega ustvarjanja je iz programerske rabe že močno prešel v opisovanje vseh mogočih ravni človeškega ustvarjanja. Predvsem pomeni možnost vpogleda, ponovnega razmisleka in spremembe kode (zakonov, pravil) znotraj nekega podro?ja, kadar posameznik ali skupnost ugotovi, da prejšnja rešitev (resnica) ne deluje. V širšem pomenu gre torej za civilnodružben princip – državljansko pravico.

Projekti sodelujočih umetnikov na Vmesnih prostorih:

Marija Mojca Pungerčar je za Vmesne prostore zasnovala nov projekt z naslovom Socialna obleka (Social Dress), ki promovira in nudi podporo pri živanju oz.domačem izdelovanju oblek in hkrati deluje povezovalno v smislu skupnosti. Projekt bo v obliki delavnic transformiral šivanje v zabavno in uporabno socialno aktivnost. Na delavnicah v Grazu bo umetnica pomagala lokalnim udeležencem izdelati oblačila po modelu tistih, ki jih sama izdeluje zase in za svoje prijatelje. Rezultati v obliki novih oblek in zgodb bodo objavljeni na spletni strani www.3via.org/socialdress, kjer se že nahajajo navodila za zainteresirane. Na Vmesnih prostorih bo umetnica predstavila tudi svoje prejšnje projekte (med njimi tudi letošnji projekt Bratstvo in enotnost), ter svojo video produkcijo (dokumentarne in umetniške filme).

Borut Savski sodeluje v projektni skupini Problemlos Orchestra (PMS; Prinčič, Manček, Savski). Predstavil bo nekatere svoje pretekle in še vedno žive projekte (performans Logični prostor, pripoved o Treh plesalcih) ter novi spletni projekt Temeljna vprašanja. Po potrebi bo imel še predstavitev projekta alternativnega “zelenega”, odprtokodnega denarja (projekt s Chironom Morpheusom – Zelena borza).

Skupina Problemloss Orkester se ukvarja z zvokom kot enim od podaljškov človeške identitete. Zvočna telesa, ki jih proizvajajo, se družijo v zvočni tok, oz. zvočno pripoved – dramo. Nastopi poudarjajo razlikovanje trenutnega časa (trenutek skupnega nastopa) in konstruiranega časa, ki se kaže kot investicija v predpripravo zvočil – tudi avtonomnih zvočnih strojev.

Stefan Doepner bo predstavil delovanje Inštituta F18 (znanega po sodelovanju z mnogimi guruji tehnološke umetnosti, med drugim tudi s Stelarcom) in interaktivno instalacijo Living Kitchen (del večje instalacije Living Room, ki bo decembra predstavljena tudi v Ljubljani). Instalacija nudi obiskovalcu drugačen pogled na vsakdanji prostor kot je kuhinja, kjer imamo stik z množico avtomatiziranih strojev. Postavitev v galeriji omogoči zunanji pogled in refleksijo.

Milena Kosec bo v Grazu v času parlamentarnih volitev realizirala akcijo Srčni utrip: Avstrijske parlamentarne volitve. Akcijo Srčni utrip je kot uradno pooblaščena posvečenka Državice Ptičjestrašilne že izvedla leta 1995 na poti na Beneški bienale in na beneških ulicah ter v parku Zvezda v Ljubljani. Poleg tega bo nadaljevala s pletenjem Art mreže, ki jo je začela graditi z lanskoletnim Art projektom. Galerija ESC v Grazu bo njegova prva inozemska postaja. Osnovni elementi projekta so skupinska fotografija z osebjem galerije oziroma centra za sodobno umetnost, osebni pogovor z zaposlenimi o njihovem delu, opis poslanstva konkretnega prostora in letni program ter seznam podobnih institucij, s katerimi so v zadnjih treh letih aktivno sodelovali.

Neven Korda – BARBATO KANAK: Ni komunikacije. Le prezentacija. Video predstavitev Nevena Korde. Neven Korda zagovarja ?isto video prakso in raziskovanje. Z videom je za?el kot ?lan Teatra FV 112/15 v začetku osemdesetih. Soustanovil je FV Video, neodvisno produkcijsko skupino za video, ki je proizvedla številne umetniške, dokumentarne in glasbene video projekte.

Luka Prinčič bo govoril o odprtokodnem zvoku, odprtokodnem programju, linuxu, ljudeh in o odprtokodni delitvi. Vse se začne iz nekih možnih izhodišč, ki so do neke mere tudi vsiljene: programska oprema mora biti prosta, tako kot želi biti umetnost prosta spon. Utopije, sanje in kaos so sestavni deli življenja. Biti avtonomen pomeni biti prost in povezan, odprt za vplive, prisvojen in kopiran po kakršnih koli valovih. Srečanje

bo vključevalo zvoke, slike, naprave, kodo, projekcije, pogovore in obiskovalce.

Boštjan Leskovšek bo nastopil z zvočnim performensom Zvočne kopeli, pri katerem uporablja kot zvočni objekt flaškon z mikrofonom. Mikrofon v tako izoliranem prostoru meri resonirajoče zvoke neposredne okolice, v galerijskem prostoru pa so obiskovalci priče prenesenemu zvoku (pomenu), ki ga avtor še dodatno ukroji z računalnikom. Flaškon bo v tednu dni ve?krat spremenil lokacijo – sledil bo zvočno zanimivim okoljem. Ob zaklju?ku bo izdana plošča z izbranimi zajetimi zvočnimi materiali.

Dunja Kukovec bo odprla vprašanje o vlogi kuratorja pri predstavljanju sodobne umetnoste, saj vidi pripravo razstave predvsem kot skupni delovni proces. V takšni strukturi je kurator tisti, ki je predvsem prvi gledalec, prvi, ki poda povratno informacijo, lahko je tudi organizator. Simptomatično vprašanje, ki ji ga pogosto postavljajo umetniki je: ali si zadovoljna? To kaže na nejasno vlogo kuratorjev in opozarja na potrebo po razmisleku.

Keka ?ali? in Dunja Kukovec bosta predstavili dokumentarni video naslovom Kako postanemo ljudje?. Avtorici sta opravili vrsto pogovorov z ženskami, ki živijo na ulici. Z dokumentarnim filmom želita opozoriti na njihove podobnosti z nami in pokazati na neprimernost stereotipnega mišljenja o njihovi nesposobnosti za samorealizacijo. Projekt v sklopu Domačih raziskav (Alenke Pirman) se osredotoča na tanko, a odločilno črto, ki nas razdvaja in določa naš socialno-ekonomski položaj.

Matjaž Manček – saMMan se bo predstavil v solo-nastopu z električno kitaro, elektronsko navlako in drugim orodjem. Gre za veselo de/re-konstrukcijo kitarskega zvoka z globokim pomenom. Matjaz Manček od leta 1996 sodeluje v številnih z glasbo povezanih dejavnostih: kot glasbeni novinar, publicist, dj na Radiu Študent, promotor in organizator glasbenih dogodkov, urednik založbe rx:tx, itd. Zadnje čase najraje sodeluje v skupini Alzheimer Trio.

Nada Žgank je samostojna fotografinja, ki dokumentira številne slovenske umetniške festivale (Mesto žensk, Exodos, Ex Ponto, Mladi levi). Predstavila se je na več samostojnih razstavah (Romi v Sloveniji, Slovenski etnografski muzej, 1998; Tobak in kadilci, ISH, 2001, Foto (sp)ogledovanje ženskih mest, Cankarjev dom, 2002, Foto Druga (Z)Godba, knjižnica Kolodvor, 2002; Portreti aktivistk, Klub Monokel, 2004) in na skupinskih razstavah. Za Vmesne prostore prispeva nedavno pripravljeni ciklus jazzovskih fotografij, sodelovala pa je tudi pri projektu Marije Mojce Pungerčar Bratstvo in enotnost. Z izborom fotografij iz avtocestnih gradbišč bo z drugimi sodelujočimi pripravila zvono, video in gibalno improvizacijo z naslovom Autobahn.

Irena Tomažin bo nastopila s solo glasovno predstavo Glasovanja. Zanjo je glas medij. Ta vedno tudi razkriva zgodovino telesa. Govori zgodbe, ki so v njem vtisnjene, zgodbe, ki se jih ni moč otresti ali jih spremeniti, zgodbe, ki jih je treba znova in znova govoriti in preživljati. Odgovor na vedno prisotno vprašanje, kateri od glasov je pravi, lahko za kratek trenutek zaslutimo v vmesnem trenutku izdiha. Gre za stalno re-izpraševanje naše identitete in neprestano kroženje avto-refleksije.

Chiron Morpheus bo prisoten telematično. Predstavil bo Ideotop – idejo skupka orodij za skupnostno (civilno) rabo. Eno od takšnih orodij je spletni vmesnik Zelena borza, ki deluje po principu spletnega sistema LETS (local exchange trading system). Gre za način kreiranja vzporedne nekonvertibilne valute – mere vrednosti po principih proste ali odprte kode. Zelena borza je spletna menjalna borza za lokalno skupnost, pri kateri je sistem pregleden in se vzdržuje s strani same skupnosti. Avtonomija se prične s sistemom vrednosti. Chiron Morpheus je leta 1994 prevedel in izdal kultno knjižico Hakima Beya – Začasne avtonomne cone.

Več o projektu in udeležencih (v angleščini) in slike pa najdete na spletni strani
http://www.3via.org/IntermediateSpaces/?page_id=31

Dodatne informacije: 040 911 069, 041 882 593

Kud Trivia

http://www.3via.org/