Slovenscina

Barbato Kanak

BARBATO KANAK
No communication. Just presentation.

Barbato Kanak je pozoren na sekundne prebliske, na vedno nova obujanja lepega, globoka ?utenja. Na ?tiri letne ?ase. Na Off. Na Eksperiment. YES. NO. NOMAD je potnik, ki se ne vra?a. BOG JE VELIK. DREVO JE ? E VE?JE.

Barbato Kanak pays attention to momentary flashes, to constant evocation of beauty, to deep feelings. On Four Seasons. On Off. On Experiment. YES. NO. NOMAD is a passenger who never comes back. GOD IS BIG. A TREE IS EVEN BIGGER.
 

NEVEN KORDA. 100 % PURE VIDEO. Neven Korda, a pure video practice and research. A pure video fan. Worshiping the pure video.

http://www.korda-art.si/

Neven Korda is an independent pure video artist. He began working with video medium as a member of the Theatre FV 112/15 in the beginning of Eighties. He co-founded FVVideo, the independent video production group, which produced numerous art, documentary and music video projects.

Until the end of Eighties he was a member of multimedia techno-rock group BORGHESIA, his responsibility was visuals on concerts and performances as well as video clips.

Then he went on with his story by continued working with Zemira Alajbegovi? as a tandem on Art products. At those time he also started working as video editor, the author of Tv images, director and realizer, especially in the field of industrial propaganda and artistic video, as well as TV production.

He always like very much talk about his using of video on very wide field of its applicability ? from vary instalations, making TV programmes to told the stories: “I belong to video.”

!In november 2001 he performed a great multimedia event titled FAREWELL VIDEO.

Recent works

THE FUTURISTS – AN UNDERGROUND VIDEO. Pure history of some video, CDrom / 2001
The recycling of FVVideo activities.

THE NEW NEW MOVIES, 1-6 / 2001, 2002

We are attentive to momentary flashes, to constant evocation of beauty, to deep feelings. On Four Seassons. On Off. On Experiment. Why Experiment again? Why Off again? Re-reading. Read It!

Remember: God is big, a tree is even bigger.
Uniquness of the moment. UNIQUNESS OF THE EXPIRIANCE. UNIQUNESS OF OUR LIFES. TIME IS A NOMAD. Nomad is a passanger who never comes back. YES. NO. We put that reality into the question.

READ ME FORWARD, play for actress, dancer and live video. / 2002

(Promotion for ZANKA)

TO LELA WITH LOVE / 2003

One-day installation PROGRESS TOWARDS ZERO. Video with capital V.

A temporary monument ART TODAY.

ERECTIVE DIRECTING, installation / 2004

THE DIARY OF VISIONARYMAN, lecture / 2005

DEFENCE OF VIDEO. (May)

A PURE HISTORY OF SOME VIDEO. (November)

AUTOBIOGRAPHY OF SOME VIDEOARTIST (March 2006)

THE NEW NEW MOVIES / 2003 – 2005

BARBATO KANAK / visuals, 2004 – 2006

No communication. Just presentation.

SIDHARTA IS MAYA / electric pictures, 2006

(multimedia dance live video performances)

READ ME FORWARD, progressive reappearance, performance / 2003

LETTERS FROM THE PRESENT / performance, 2004

TWO / performance, 2005

YYY / performance, (coming soon)October 2006

NEVEN KORDA – 100 % ?ISTI VIDEO

Raziskovanje, prakticiranje, bele?enje, izvajanje, ?a??enje ?istega videa.

Neven Korda ima neodvisno ?isto video prakso. Z videom se je sre?al v za?etku osemdesetih, kot ?lan gledali?ke skupine FV 112/15. Je soustanovitelj in kreativni vodja FVVidea, neodvisne video produkcije, ki je realizirala ve? umetni?kih, glasbenih in dokumentarnih video projektov.

Do konca osemdesetih je bil ?lan skupine Borghesia, kjer je bil odgovoren za vizualije na performansih in koncertih ter re?iser video spotov.

Svojo zgodbo na podro?ju umetni?ke video produkcije je nadaljeval v devedesetih skupaj z Zemiro Alajbegovi?. V tem obdobju je delal tudi kot video monta?er, avtor TV podob, re?iser in realizator. Vedno in povsod rad govori o svoji ?iroki uporabi videa ? od video instalacij do TV podob in pripovedovanja zgodb: “Ustvarjen sem za video.”

! Novembra 2001 je izvedel sestavljeni multimedijski dogodek ZBOGOM VIDEO.

http://www.korda-art.si/

Novej?a dela

BODO?NIKI. VIDEO IZ PODZEMLJA. ?ista zgodovina nekega videa // CD ROM / 2001 / Recikla?a FVVideo zapu??ine.

NOVI NOVI FILMI // progresivni video / razli?ni formati / 2001, 2002

Poletje ‘88

Verujem. Progresivna mantra.

1 sekunda mojega ?ivljenja

Nomad

Reinkarnacija

Jesensko tiho?itje

Mi smo pozorni na sekundne prebliske, na vedno nova obujanja lepega, globoka ?utenja. Na ?tiri letne ?ase. Na Off. Na Eksperiment. Zakaj spet Eksperiment? Zakaj Off?

BERI ME ZA NAPREJ // gledali?ka predstava za igralko, plesalca in video / avtor, re?iser / 2002 Igralka Maru?a Oblak, plesalec Sebastjan Stari?, glasba Aldo Ivan?i?.

ZANKA // spletno mesto /

LELI Z LJUBEZNIJO, 2003

KONSTRUKTIVNA RE?IJA, 2004

DNEVNIK VIZIONARJA, 2005, 2006

NOVI NOVI FILMI / 2003 ? 2005

BARBATO KANAK / vizualije, 2004 ? 2006

No communication. Just presentation.

sezona 05/06:

- mese?ni BurnOut ve?eri v Gromki

- Bratko Bibi? & The Madley?s & Godalika, Mons

SIDHARTA JE MAYA / razstava elektri?nih slik, 2006

(video plesni performansi)

BMZN // progresivna ponovitev, performans, 2003

PISMA IZ SEDANJOSTI // plesni MIDI performans za tri kamere, tri projektorje in ozvo?enje, 2004

DVA // plesni MIDI performans za ?tiri kamere, ?tiri televizorje, dva projektorja in ozvo?enje, 2005

YYY (prihaja, oktober 2006)

NEVEN KORDA. 100 % PURE VIDEO. Neven Korda, a pure video practice and research. A pure video fan. Worshiping the pure video.

http://www.korda-art.si/

Neven Korda is an independent pure video artist. He began working with video medium as a member of the Theatre FV 112/15 in the beginning of Eighties. He co-founded FVVideo, the independent video production group, which produced numerous art, documentary and music video projects.

Until the end of Eighties he was a member of multimedia techno-rock group BORGHESIA, his responsibility was visuals on concerts and performances as well as video clips.

Then he went on with his story by continued working with Zemira Alajbegovi? as a tandem on Art products. At those time he also started working as video editor, the author of Tv images, director and realizer, especially in the field of industrial propaganda and artistic video, as well as TV production.

He always like very much talk about his using of video on very wide field of its applicability ? from vary instalations, making TV programmes to told the stories: “I belong to video.”

!In november 2001 he performed a great multimedia event titled FAREWELL VIDEO.

Recent works

THE FUTURISTS – AN UNDERGROUND VIDEO. Pure history of some video, CDrom / 2001
The recycling of FVVideo activities.

THE NEW NEW MOVIES, 1-6 / 2001, 2002

We are attentive to momentary flashes, to constant evocation of beauty, to deep feelings. On Four Seassons. On Off. On Experiment. Why Experiment again? Why Off again? Re-reading. Read It!

Remember: God is big, a tree is even bigger.
Uniquness of the moment. UNIQUNESS OF THE EXPIRIANCE. UNIQUNESS OF OUR LIFES. TIME IS A NOMAD. Nomad is a passanger who never comes back. YES. NO. We put that reality into the question.

READ ME FORWARD, play for actress, dancer and live video. / 2002

(Promotion for ZANKA)

TO LELA WITH LOVE / 2003

One-day installation PROGRESS TOWARDS ZERO. Video with capital V.

A temporary monument ART TODAY.

ERECTIVE DIRECTING, installation / 2004

THE DIARY OF VISIONARYMAN, lecture / 2005

DEFENCE OF VIDEO. (May)

A PURE HISTORY OF SOME VIDEO. (November)

AUTOBIOGRAPHY OF SOME VIDEOARTIST (March 2006)

THE NEW NEW MOVIES / 2003 – 2005

BARBATO KANAK / visuals, 2004 – 2006

No communication. Just presentation.

SIDHARTA IS MAYA / electric pictures, 2006

(multimedia dance live video performances)

READ ME FORWARD, progressive reappearance, performance / 2003

LETTERS FROM THE PRESENT / performance, 2004

TWO / performance, 2005

YYY / performance, (coming soon)October 2006

NEVEN KORDA – 100 % ?ISTI VIDEO

Raziskovanje, prakticiranje, bele?enje, izvajanje, ?a??enje ?istega videa.

Neven Korda ima neodvisno ?isto video prakso. Z videom se je sre?al v za?etku osemdesetih, kot ?lan gledali?ke skupine FV 112/15. Je soustanovitelj in kreativni vodja FVVidea, neodvisne video produkcije, ki je realizirala ve? umetni?kih, glasbenih in dokumentarnih video projektov.

Do konca osemdesetih je bil ?lan skupine Borghesia, kjer je bil odgovoren za vizualije na performansih in koncertih ter re?iser video spotov.

Svojo zgodbo na podro?ju umetni?ke video produkcije je nadaljeval v devedesetih skupaj z Zemiro Alajbegovi?. V tem obdobju je delal tudi kot video monta?er, avtor TV podob, re?iser in realizator. Vedno in povsod rad govori o svoji ?iroki uporabi videa ? od video instalacij do TV podob in pripovedovanja zgodb: “Ustvarjen sem za video.”

! Novembra 2001 je izvedel sestavljeni multimedijski dogodek ZBOGOM VIDEO.

http://www.korda-art.si/

Novej?a dela

BODO?NIKI. VIDEO IZ PODZEMLJA. ?ista zgodovina nekega videa // CD ROM / 2001 / Recikla?a FVVideo zapu??ine.

NOVI NOVI FILMI // progresivni video / razli?ni formati / 2001, 2002

Poletje ‘88

Verujem. Progresivna mantra.

1 sekunda mojega ?ivljenja

Nomad

Reinkarnacija

Jesensko tiho?itje

Mi smo pozorni na sekundne prebliske, na vedno nova obujanja lepega, globoka ?utenja. Na ?tiri letne ?ase. Na Off. Na Eksperiment. Zakaj spet Eksperiment? Zakaj Off?

BERI ME ZA NAPREJ // gledali?ka predstava za igralko, plesalca in video / avtor, re?iser / 2002 Igralka Maru?a Oblak, plesalec Sebastjan Stari?, glasba Aldo Ivan?i?.

ZANKA // spletno mesto /

LELI Z LJUBEZNIJO, 2003

KONSTRUKTIVNA RE?IJA, 2004

DNEVNIK VIZIONARJA, 2005, 2006

NOVI NOVI FILMI / 2003 ? 2005

BARBATO KANAK / vizualije, 2004 ? 2006

No communication. Just presentation.

sezona 05/06:

- mese?ni BurnOut ve?eri v Gromki

- Bratko Bibi? & The Madley?s & Godalika, Mons

SIDHARTA JE MAYA / razstava elektri?nih slik, 2006

(video plesni performansi)

BMZN // progresivna ponovitev, performans, 2003

PISMA IZ SEDANJOSTI // plesni MIDI performans za tri kamere, tri projektorje in ozvo?enje, 2004

DVA // plesni MIDI performans za ?tiri kamere, ?tiri televizorje, dva projektorja in ozvo?enje, 2005

YYY (prihaja, oktober 2006)